22 September 2017

BLOG: Zebra kiest voor energie van Grunneger Power

Zebra is één van de vele lokale MKB-ers die kiest voor Grunneger Power: energie uit eigen Stad. Deze MKB-ers helpen onze beweging groeien. Daarom stellen wij graag het gezicht achter deze bedrijven aan je voor. Deze maand is dat: Gerrit Janknegt.

Gerrit is naast lid en energieklant van Grunneger Power ook sociaal ondernemer. In 2014 richtte hij taxibedrijf Zebra op: een nieuwe manier van elektrisch vervoeren. Met zijn bedrijf wil hij maatschappelijke meerwaarde bereiken. En die maatschappelijk impact is het grootst, wanneer je business goed loopt. Aan een prachtige, ronde keukentafel van gerecycled steigerhout, schuiven we aan om Gerrit een paar vragen te stellen over zijn bedrijf dat samen met key partners Grunneger Power en de Gemeente Groningen onlangs de eerste elektrische snellaadpaal voor taxi’s op het Hoofdstation opende. “Alleen was dat Zebra niet gelukt, met z’n drieën wel!”.

Taxibedrijf Zebra is groeiende. Inmiddels zijn er vijf studenten bij Zebra in dienst, die zeven dagen in de week, 16 uur per dag bereikbaar zijn om een elektrische taxirit te verzorgen. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het rooster. Zij zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is om een klant op te pikken. Zelf rijdt Gerrit ook. Hij laat ons een overzicht zien van alle binnenkomende aangevraagde ritten. Iedere week worden er meer taxiritten geboekt met de groen zwart gekleurde taxi. Waren dat in februari nog 22 ritten, de afgelopen maand zijn er al meer dan 250 gereden. Deze maand maakten vooral buitenlandse studenten – die de weg in Groningen nog niet kennen – dankbaar gebruik van de elektrische taxidienst. De taxichauffeurs die zelf student zijn maken nieuwe studenten wegwijs in de stad. Hoe mooi is zo’n visitekaartje voor Groningen? Ook op regenachtige dagen die de maanden augustus en september zeker kende, ziet Gerrit pieken in het vervoer.

Gerrit is marketeer van beroep en heeft een achtergrond in biologische gewasbescherming. Al jarenlang helpt hij bedrijven om de gezondheid van mens en aarde te verbeteren, door middel van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Wat hij daar zo mooi aan vindt? “Dat is het op een verantwoordelijke manier om te gaan met de omgeving, met de biodiversiteit. Met een bepaalde soort respect met de natuur omgaan, dat past bij mij. Dat je als mens of als ondernemer  bewust bent van de context waarin je je begeeft. Dat beïnvloedt je in jouw keuzes. Het bepaalt wat je wel doet. Of juist niet natuurlijk.”

Maar deze doelen bereik je niet als je geen winstgevend bedrijf hebt. Daarom benadrukt Gerrit ook de commerciële kant van Zebra. “Die komt voort uit een ergernis met de huidige taxidienstverlening. Bij taxibedrijven waar ik gebruik van maakte, was men onduidelijk over prijzen en kortste routes naar de eindbestemming. Dan zit je in de auto met een gevoel van: waar betaal ik voor? Wat koop ik?”

Het sociale en het ondernemende van zijn bedrijf versterkt elkaar. “De sociale kant, dat doe ik eigenlijk voor mezelf, omdat ik op die manier bijdraag aan een betere wereld. Heel pragmatisch, iedereen die wij vervoeren met Zebra, draagt bij aan een schonere en betere wereld. Door meer waarde te leveren ten opzichte van andere taxibedrijven door goede, dienstverlenende aan te bieden, kunnen wij schaalgrootte krijgen en als bedrijf op die manier nog meer bijdragen aan de leefbaarheid in Groningen. En dat elektrisch rijden nog goed is voor het klimaat, is mooi meegenomen!” Onderscheiden op prijs doet Zebra trouwens niet. “Wij doen niet aan kortingen en acties. Iedereen betaalt bij ons een vooraf bepaalde, eerlijke prijs voor zijn taxirit.”

En de toekomst van elektrisch vervoer in de Stad? Dat is een overbodige vraag, volgens Gerrit. “Want er is geen alternatief. Er is geen plan B meer. We kunnen niet terug naar fossiele brandstoffen. De aarde is uitgeput. We leven in een maatschappij die maatschappelijk bewust is, maar ook graag dingen als vervoer simpel, duidelijk en makkelijk wil. Praten is één ding en nu nog omzetten in actie!”

Wel zou hij er graag een extra elektrische snellader zien op het station. Op dit moment staat een taxi nooit niks te doen: hij rijdt of hij laadt op lokale, groene stroom van Grunneger Power. “Ja, dat vind ik belangrijk, local for local” – produceren en consumeren in dezelfde regio.

Wil jij ook gebruik maken van een taxirit op lokale, groene stroom van Grunneger Power. Bel dan Zebra voor een taxirit: 06 55 60 60 70.  

 

 


Share this Post