24 August 2017

Grunneger Power en de Groenste Buurt tekenen samenwerkingsovereenkomst

Wij mochten op het bijzondere tijdstip 17-7-2017 om 17:17 uur een nieuwe samenwerking bekend maken. Vanaf dit moment noemen de coöperatie Groenste Buurt en Grunneger Power elkaar zustercoöperaties. Door het ondertekenen van de samenwerking geven we aan gezamenlijk op trekken in onze gedeelde ambitie: een energieneutrale Noorderplantsoenbuurt in 2024. Bewoners inspireren, bewust maken en in staat te stellen om daaraan mee te doen. Daar gaan we voor!

Meer weten over de Groenste Buurt en wat zij samen met ons ondernemen om van de Noorderplantsoenbuurt Groningen de groenste wijk te maken? Ga dan naar hun website.

 


Share this Post