8 September 2017

Samenwerking Grunneger Power en Hanzehogeschool

Grunneger Power en de School voor Marketing Management van de Hanzehogeschool hebben vanmiddag een Samenwerkingsconvenant ondertekend. Middels deze duurzame onderlinge, samenwerking zetten zij zich samen in het thema energie in de opleiding te borgen.

De samenwerking komt voort uit een gezamenlijke visie op educatie en (sociaal) ondernemerschap. Steven Volkers (directeur Grunneger Power): ‘Wij vinden dat educatie de sleutel is voor een duurzame samenleving. Wij willen de generatie van nu en de generatie die komen gaat met elkaar verbinden. Daarin willen we zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.’

De Hanzehogeschool wil middels het afsluiten van dergelijke convenanten in de kwaliteit van onderwijs en studenten investeren door duurzame samenwerking aan te gaan met gevestigde energieorganisaties uit het werkveld. Concreet betekent dat, dat Grunneger Power mee helpt bouwen aan een curriculum. Door middel van gastcolleges, bedrijfsbezoeken energieprojecten, stageplekken,  afstudeerplaatsen en onderzoeksvraagstukken aan verschillende leerjaren wil Grunneger Power studenten kennis laten maken met een sociale onderneming.


Share this Post