Succesvolle bewonersavond Aardgas-vrij Wijkdeal De Wijert

29 oktober 2021

Op woensdag 13 oktober 2021 was de tweede bewonersbijeenkomst in het kader van project Aardgasvrij-klaar De Wijert. Een mooie, inhoudelijke bijeenkomst met een flinke opkomst: zo’n 80 wijkbewoners. Zowel huurders als woningeigenaren uit verschillende delen van de wijk waren aanwezig. De klankbordgroep van het project gaf de avond onder andere vorm. Er werden ervaringen gedeeld, bewoners wisselden informatie uit en er was aandacht voor de mogelijkheden wat betreft verduurzaming én de ontzorging hieromheen.  

Aardgasvrij-klaar De Wijert
Tijdens de eerste ronde van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gingen er zo’n 27 wijken aan de slag binnen een proeftuin. De Wijert is uitgekozen als een van de 19 wijken die deelnemen als proeftuin in de tweede ronde van PAW. Het project kent een looptijd van acht jaar en heeft als doel met elkaar te leren én te onderzoeken hoe we de wijk het beste aardgasvrij-klaar kunnen maken. De organisatie van het project bestaat uit een projectteam, een klankbordgroep met bewoners en projectleden en een communicatie & participatie team. Aan De Wijert is voor een projectduur van acht jaar een budget van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het landelijke project. Dit budget is bedoeld om het proces te ondersteunen. Doordat De Wijert een proeftuin is, staat de wijk in nauw contact met andere proeftuinen uit het hele land. Dat is erg waardevol, want van elkaar kunnen we leren. 

Sanne Smid, projectleider wijkvernieuwing Gemeente Groningen, neemt ons mee in de context van het project en de wijk. Het proeftuingedeelte van de wijk kent een grote diversiteit aan bewoners en/of gebruikers, namelijk vijftien VvE’s, 50% sociale huur verdeeld over vier corporaties, particuliere huur, woningeigenaren, bedrijven en scholen. De Wijert kenmerkt zich door het grote aantal actieve bewoners. De grote opkomst op de bewonersavond is daar een mooi voorbeeld van. Een groot deel van de aanwezige bewoners komt uit het zuidelijke deel van De Wijert. Ook zij zijn van harte uitgenodigd om actief betrokken te zijn en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. 

De proeftuin betreft het noordelijk deel van De Wijert  

Energie in De Wijert
Klimaatverandering en energietransitie zijn belangrijke onderwerpen voor de Gemeente Groningen. Zo begonnen er de afgelopen jaren talloze projecten om te verduurzamen, waaronder opwekprojecten met zonne- en windenergie. Anne Venema (Projectmanager Energietransitie, Gemeente Groningen) geeft aan dat het belangrijk is om te kijken naar alternatieven voor aardgas om woningen en gebouwen te verwarmen. Hij legt het publiek een simpele rekensom voor. Tachtig procent van het energieverbruik bestaat uit aardgas en ongeveer driekwart van dit deel gebruiken we voor verwarming. Als we van het gas af willen, moeten we dus naar alternatieven kijken voor verwarming. Hierbij maakt hij onderscheid tussen drie mogelijke oplossingen: een warmtenet, geheel elektrische of een hybride oplossing (combinatie van groen gas en stroom).  

In het noordwestelijk deel van de stad Groningen (Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen) is op het moment een warmtenet in aanleg. De warmte die daar wordt geleverd is nu nog niet groen. Deze wordt namelijk nog opgewekt door middel van aardgas. In de nabije toekomst, rond 2023, gaan restwarmte van datacentra en een zonthermiepark dit overnemen waardoor er daadwerkelijk groene energie/warmte door het warmtenet stroomt.  

Warmtenet in De Wijert?
Anne Venema: 'In de proeftuin bereiden we de wijk erop voor om uiteindelijk aan te sluiten op een warmtenet. Een warmtenet lijkt namelijk de meest geschikte oplossing voor het proeftuingedeelte van de wijk. De voorbereidingen  hiervoor concentreren zich vooral op verbeteren van de woningen en omlaag brengen van de warmtebehoefte. Dit betekent in de praktijk dat veel gebouwen goed geïsoleerd moeten worden. Het gaat hier om zogenaamde no-regret maatregelen. Oók als er uiteindelijk geen warmtenet komt, lonen deze maatregelen namelijk.” Vanuit de zaal klinken er zowel kritische als enthousiaste geluiden. Zo vraagt iemand zich af of er over tien jaar niet een veel beter, goedkoper alternatief beschikbaar is. Ook klinkt er vanuit de zaal dat de energietransitie een lang proces is en dat het van groot belang is om snel tot actie over te gaan.   

In het zuidelijk deel van De Wijert ligt een hybride oplossing meer voor de hand. Ook daar is het dus wijs om te isoleren en woningen te verduurzamen. Hulp nodig bij dit proces? Energieloket Groningen helpt graag.  

Energieloket Groningen
Het Energieloket Groningen is er om bewoners van Gemeente Groningen te helpen. Het loket, vertegenwoordigd door Gemeente Groningen en Grunneger Power, ondersteunt bewoners zoveel mogelijk bij de verduurzaming van hun woningen en energie gerelateerde vraagstukken. Of je nu huurder, woningeigenaar of lid van een VvE bent, bij het Energieloket kun je terecht voor informatie of advies. Ook kun je via het Energieloket advies krijgen van een wijk energiecoaches. Dit zijn opgeleide vrijwilligers die bij jou thuis gratis advies geven om energie, en dus geld te besparen. 

Vervolg
Voor de komende periode staan er verschillende activiteiten op de kalender, zoals bijvoorbeeld een Duurzame Huizendag (30 oktober), een pubquiz over energie en themabijeenkomsten over duurzame maatregelen en mogelijkheden. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een afspraak te plannen met de wijk energiecoach.  

Oproep klankbordgroep
Er komt veel kijken bij het aardgasvrij-klaar maken van woningen. Het eerste uitgangspunt is niet om over te gaan op een andere energiebron, maar om de energiebehoefte te verminderen. Isoleren en energie besparen zijn nu dus al verstandig. Wil je samen nadenken over wat we in de wijk kunnen doen en welke mogelijkheden er zijn? Denk, praat en beslis mee in de klankbordgroep. Eens per 2 maanden komen we bij elkaar. Interesse? Laat het ons weten en stuur je naam, e-mail en/of telefoonnummer naar aardgasvrij@wijkdealdewijert.nl.

Meer details lezen over de bijeenkomst van 13 oktober? Klik hier!