Drielanden

Drielanden ligt tussen de wijken Lewenborg en Beijum, en wordt een ecologische buurt genoemd. De huizen zijn gebouwd met duurzame materialen en op het zonlicht georiënteerd, het afvalwater wordt gezuiverd, er is een gescheiden rioolsysteem en ook nog regenwaterbenutting! Daar hoort een duurzame warmtevoorziening bij, en de buurtbewoners zijn druk bezig met het zetten van de volgende stappen hierin.

Buurtwarmte Paddepoel

Paddepoel

We weten het inmiddels allemaal, de gaskraan moet dicht. In Paddepoel kijken we daarom met bewoners naar nieuwe manieren van warmtevoorziening. Zo hebben we een schone en collectieve manier van verwarmen ontdekt; een gezamenlijk warmtenet. Daar komt geen gas meer aan te pas. Het buurtwarmtenet komt in handen van de bewoners zelf. Er wordt dus geen winst gemaakt door commerciële derden. Dat betaalt zich uit in voordeel voor de bewoners.


Het initiatief

Initiatiefnemer Sjak Rijploeg woont in Drielanden. Hij is tevens, en niet geheel ontoevallig, een van de eerste leden van Grunneger Power. Daarnaast is hij groot voorvechter van bewonersinitiatieven en algemeen bestuurslid bij de Bewonersvereniging Drielanden. Samen met Andrea Poelstra zette Sjak de eerste stappen in het collectief verduurzamen van deze prachtige ecologische buurt. Ook, door trainingen te volgen over organisatie en draagvlak, is het initiatief inmiddels breed gedragen.

Verduurzamen met je VvE

Als je in Drielanden woont, en lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VvE), is de VvE Energiecoach iets voor jou! Onze Energiecoach helpt bij het opstellen van een plan voor het verduurzamen van jullie VvE; goed onderbouwd en stap voor stap. Zo zorgen jullie ervoor dat je goed bent voorbereid op een aardgasvrije toekomst.

Collectieve warmtevoorziening

Zo heeft de actieve buurtvereniging buurtbewoners opgeroepen om te praten over verduurzaming, en een eerste, zeer succesvolle, bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Daaruit is het prachtige idee ontsprongen om samen een collectieve warmtevoorziening op te zetten! Ideeën worden inmiddels opgehaald, zoals bijvoorbeeld bij 050Buurtwarmte in Paddepoel.

Bewonersbijeenkomsten

De buurtvereniging in Drielanden is zeer actief. Op regelmatige basis worden bijeenkomsten georganiseerd, en is er altijd ruimte voor eigen goede ideeën. Is het initiatief in Drielanden je per ongeluk ontgaan? Of ben je nieuw in de wijk? Contact dan de bewonersvereniging! Meer informatie is te vinden op de Facebook Drielanden, en op de website van Drielanden. Het bestuur is per e-mail bereikbaar; bewonersvereniging@drielanden.nl.

Deel dit project

Voor een groter succes kun je dit project delen op Twitter of
Facebook, laat zien dat je betrokken bent!

Meedenken, meebeslissen, meeprofiteren

De ambitie om de wijk te verduurzamen is vanzelfsprekend; we moeten van het gas af en optimaal verduurzamen. Wat betekent dat voor jou als bewoner? Inspraak van bewoners is ontzettend belangrijk; hoe wil jij dat jouw wijk energieneutraal wordt op een manier waar jij als bewoner ook blij van wordt? Hoe profiteer je hier als bewoner nog meer van? Om dit te organiseren is het belangrijk en leuk om je te verenigen met je buurtgenoten. Want, samen kun je veel meer dan alleen. Meld je daarom direct aan bij jouw wijkinitiatief! Is deze er nog niet? Mail ons dan, dan gaan we ermee aan de slag.