Paddepoel

We weten het inmiddels allemaal, de gaskraan moet dicht. In Paddepoel kijken we daarom met bewoners naar nieuwe manieren van warmtevoorziening. Zo hebben we een schone en collectieve manier van verwarmen ontdekt; een gezamenlijk warmtenet. Daar komt geen gas meer aan te pas. Het buurtwarmtenet komt in handen van de bewoners zelf. Er wordt dus geen winst gemaakt door commerciële derden. Dat betaalt zich uit in voordeel voor de bewoners.

Buurtwarmte Paddepoel

Paddepoel

We weten het inmiddels allemaal, de gaskraan moet dicht. In Paddepoel kijken we daarom met bewoners naar nieuwe manieren van warmtevoorziening. Zo hebben we een schone en collectieve manier van verwarmen ontdekt; een gezamenlijk warmtenet. Daar komt geen gas meer aan te pas. Het buurtwarmtenet komt in handen van de bewoners zelf. Er wordt dus geen winst gemaakt door commerciële derden. Dat betaalt zich uit in voordeel voor de bewoners.


Gasvrije warmte

In de praktijk bestaat een buurtwarmtenet uit een warmtecentrale en een warmtenetwerk. De warmtecentrale is een gebouw, ter grootte van een huis, dat onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en een opslagvat voor warm water herbergt. Door ondergrondse leidingen, het buurtwarmtenetwerk, stroomt de gasvrije warmte naar de aangesloten huizen in de buurt.

Buurtwarmte met en voor bewoners

We willen dat Buurtwarmte echt iets wordt voor en vooral ván bewoners. Wijkbewoners kunnen daarom nu al meepraten en meedoen. Dat kan via bewonersbijeenkomsten, een klankbordgroep en werkgroepen rond thema’s als communicatie en techniek. Zo zorgen we dat buurtwarmte echt iets wordt voor en van bewoners.

Een financieel aantrekkelijk alternatief

Bewoners uit Paddepoel krijgen de kans om zich vrijwillig aan te sluiten op het gezamenlijke buurtwarmtenet. De huizen worden verwarmd door middel van groene stroom en gaan dus helemaal van het gas af. De deelnemers worden zelf mede-eigenaar van het warmtenet, via een bewonerscoöperatie. Zij kunnen meedenken, meebeslissen en meeprofiteren, zonder dat een commerciële partij hieraan verdient. Het netwerk wordt ook een financieel aantrekkelijk alternatief voor gasloos wonen in bestaande huizen. Praktisch gezien is er overigens weinig rompslomp. Radiatoren kunnen gewoon in huis blijven hangen en alleen de CV-ketel maakt plaats voor een warmtewisselaar.

Goede ervaringen

Met zo’n buurtwarmtenet zijn al veel goede ervaringen in binnen- en buitenland. Zo hebben bewoners van Culemborg een eigen warmtevoorziening gerealiseerd: Thermo Bello. Bij onze noordelijke buren in Denemarken weten ze haast niet beter. In de hoofdstad Kopenhagen is 98 procent van de gezinnen al tientallen jaren aangesloten op lokale warmtenetten. Warmtebedrijven mogen geen winst maken en veel netten zijn er in eigendom van de bewoners.

Deel dit project

Voor een groter succes kun je dit project delen op Twitter of
Facebook, laat zien dat je betrokken bent!

Vrijwillig aansluiten

Het buurtwarmteproject is interessant voor alle Paddepoelers die nadenken over  betaalbaar gasloos wonen. Dit kan het beste als je individuele maatregelen, zoals goede isolatie, combineert met een collectieve oplossing. Buurtwarmte Paddepoel zal een buurtwarmtenet dan ook combineren met een aanbod voor voordelige woningverbetering.

Meedoen of vragen

We willen graag horen wat jij van dit bewonersinitiatief vindt. Misschien ben je enthousiast en wil je meedoen? Ben je geïnteresseerd in deze duurzame en betaalbare manier van verwarmen? Heb je vragen of zorgen? Wil je meedenken en -praten? Alle informatie, vragen en antwoorden en mogelijkheden tot meedenken vind je op de projectwebsite: www.buurtwarmtepaddepoel.nl.

Buurtwarmte Paddepoel is een initiatief van Paddepoel Energiek en Grunneger Power.
Meer over dit project vind je op www.050buurtwarmte.nl.

Veelgestelde vragen

Laat alle vragen zien