Selwerd

Diverser dan de Noord-Groningse wijk “Selwerd” wordt het niet. Er wonen veel oudere, en ook veel nieuwe Groningers. En heel veel daarvan zijn ontzettend betrokken bij datgene wat er in hun wijk gebeurt. De drukste buurtbijeenkomsten zijn die van Selwerd. Wat betreft verduurzaming gebeurt er veel; zo wordt er een warmtenet aangelegd. Maar er liggen ook veel uitdagingen. Samen met Sunny Selwerd zorgen we ervoor dat bewoners kunnen participeren in al deze vernieuwing en dus ook profiteren!

Buurtwarmte Paddepoel

Paddepoel

We weten het inmiddels allemaal, de gaskraan moet dicht. In Paddepoel kijken we daarom met bewoners naar nieuwe manieren van warmtevoorziening. Zo hebben we een schone en collectieve manier van verwarmen ontdekt; een gezamenlijk warmtenet. Daar komt geen gas meer aan te pas. Het buurtwarmtenet komt in handen van de bewoners zelf. Er wordt dus geen winst gemaakt door commerciële derden. Dat betaalt zich uit in voordeel voor de bewoners.


Het initiatief

De Gemeente Groningen heeft besloten dat Selwerd een voorbeeldwijk is in de zogeheten “wijkenergieaanpak”. Om hier meer handen en voeten aan te geven is Grunneger Power gevraagd te helpen. De rol van Grunneger Power hierin is het versterken van de participatie van bewoners in Selwerd, in samenwerking met Sunny Selwerd. Zo zorgen we ervoor dat verduurzaming door en voor de wijkbewoners is. Want immers, “jouw huis, jouw thuis”! Meer weten? Neem dan contact op.

Wil jij ook op de hoogte blijven van alle activiteiten en je aansluiten bij het initiatief?

Samen met Sunny Selwerd

Sunny Selwerd” is het wijkverbeteringsprogramma in Selwerd; straten worden opnieuw ingericht, er komen meer speelpleintjes, meer groen, en sociale huurwoningen worden vernieuwd. Het wordt steeds fijner wonen in deze wijk. Ook duurzaam wonen is een belangrijke pijler voor de wijkvernieuwing. Daarom werken Sunny Selwerd en Grunneger Power samen. Samen staan wij voor bewonersparticipatie, want comfortabeler wonen in jouw wijk, dat kan alleen met jouw inbreng. Samen met bewoners, woningcorporaties en andere organisaties in de wijk, maken we wonen in Selwerd betaalbaar en duurzaam.

Energiecoach

Thuis verduurzamen in Selwerd? Een energiecoach helpt! Deze helden gaan Selwerd door om ervoor te zorgen dat iedereen persoonlijk advies krijgt over verduurzamen. Gratis! De energiecoach is een bewoner uit Selwerd of omliggende wijk, die hier een speciale training voor heeft gevolgd; iemand die Selwerd kent en jou deskundig adviseert. Tijdens een kort huisbezoek adviseert de energiecoach over kleine energiemaatregelen die ervoor zorgen dat er energie (en dus ook geld) wordt bespaard. 

Wijkvernieuwing en warmte

In Selwerd denken we samen na over een nieuwe manier van het verwarmen van onze woningen. Hoe zorgen we voor warm water en warme voeten, zonder aardgas te gebruiken? Samen maken we plannen voor een lokaal en duurzaam warmtenet. Jij kunt meedenken over het ontwerp in het project ‘Buurtwarmte’.  Daarin werken we samen met WarmteStad en de Gemeente Groningen. Jij kunt meedenken en meedoen. Dat betekent concreet dat je ons kunt laten weten waar op gelet moet worden in de wijk en wat jij belangrijk vindt als we het hebben over een duurzame warmtevoorziening. Zo maken we het warmtenet iets van ons allemaal!

Deel dit project

Voor een groter succes kun je dit project delen op Twitter of
Facebook, laat zien dat je betrokken bent!

Samen met Nijestee

Woon je in een woning van een woningcorporatie? Samen met Nijestee werken wij aan meer zonnepanelen op de daken van huurwoningen. Wil je ook zonnepanelen? Geef dit dan aan bij zonnepanelen@nijestee.nl. Als jouw dak geschikt is, helpen Nijestee en Grunneger Power je verder!

Daarnaast zorgen we met Nijestee en de bewoners van Selwerd ervoor dat er straks meer dan 200 sociale huurwoningen van het gas los zijn. Huurders die dat willen kregen thuis gratis een inductiekookplaat en elektrische boiler geïnstalleerd in het project Inductie050. Daarmee koken ze makkelijker, veiliger en nu dus ook helemaal duurzaam.

Verduurzamen met je VvE

Als je in de Selwerd woont, en lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VvE), is de VvE Energiecoach iets voor jou! Onze Energiecoach helpt bij het opstellen van een plan voor het verduurzamen van jullie VvE; goed onderbouwd en stap voor stap. Zo zorgen jullie ervoor dat je goed bent voorbereid op een aardgasvrije toekomst.

Meedenken, meebeslissen, meeprofiteren

De oproep om mee te doen met de verduurzaming van Selwerd geldt voor iedereen. Je hoeft niet super-technisch, met pensioen, of altijd bereikbaar te zijn. En natuurlijk zijn ook studenten en huurders meer dan welkom. Verduurzaming is immers van en voor ons allemaal. Pak daarom je kans om, als bewoner van de wijk, een actieve rol te spelen in de vergroening van de buurt! Alle beetjes helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.


De activiteiten in Selwerd worden mede mogelijk gemaakt door Sunny Selwerd

Image