Adviesrapport Buurtwarmte is klaar!

24 februari 2022

De afgelopen anderhalf jaar heeft Grunneger Power samen met bewoners onderzocht wat ervoor nodig is om koopwoningen en VvE’s in de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen aan te sluiten op een warmtenet. Een belangrijk proces, omdat wij vinden dat bewoners al vanaf het ontwerp moeten worden betrokken. Daardoor houd je zeggenschap over de verwarming van jouw woning en de warmtevoorziening in jouw buurt. 

Vervolg
De komende jaren willen we bewoners ondersteunen bij de overstap naar het warmtenet in  de buurt en in hun eigen woning. Én we willen dat bewoners zeggenschap hebben. Daarom willen we onderzoek doen naar eigen duurzame bronnen in de verschillende buurten. Vergelijkbaar met een zonnepark in handen van bewoners. 

Meer informatie 
Het advies en de Routekaart die we samen met bewoners aan de gemeente voorleggen is nu klaar. Daarin lees je ook hoe we dit samen met bewoners hebben aangepakt. De live-uitzending die we maakten kun je hier ook terugkijken.