21 March 2019

Bewonersinitiatief Gerbrand Bakkerstraat concreet aan de slag met verduurzamingsambities

Terwijl Nederland aan de buis gekluisterd zit voor de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen, komen bewoners uit de Gerbrand Bakkerstraat op woensdag 20 maart bij elkaar in de gymzaal van de Borgmanschool. Op initiatief van bewoners Wieke, Hans, Jan-Willem, Joep en Kim. In een interactieve sessie maken zij plannen om hun eigen straat te verduurzamen en zo verduurzamingambities direct in de praktijk te brengen.

De Gerbrand Bakkerstraat is een lange straat met meer dan 200 woningen en een groep van 600 hechte bewoners. De geel, groene kozijnen kenmerken het straatbeeld. Via de duurzame straatapp die onlangs is opgericht, worden voorafgaand aan de sessie, al vele ideeën uitgewisseld. Er is van alles mogelijk op de veelal zuid-west georiënteerde daken. En sommige buurtbewoners maken daar al handig gebruik van: op enkele daken zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Anderen hebben al een sedumdak of hun woning geïsoleerd. Er zijn een hoop technische mogelijkheden, maar voor vandaag staat de vraag: ‘wat wíllen we?’ centraal.

De gymzaal van de Borgmanschool is goed gevuld, met zo’n 40 bewoners. Na een korte introductie van Hans, één van de initiatiefnemers, gaat iedereen ijverig aan de slag om te inventariseren: wat is er al in onze buurt, welke korte- en lange termijnambities hebben we? Er wordt een veelvoud aan ideeën geopperd!

Wat is er al? In ieder geval goede wil! En natuurlijk de zon, wind en een hoop (technische) oplossingen en ervaringen: van zonnepanelen en warmtepompen tot een dikke trui. Welke combinatie van technische oplossingen passen het beste bij de bouw van de woningen in de straat? Hoe krijgen we ook andere bewoners mee? En waarom zouden we dit niet combineren met letterlijk meer ‘groen’ in de straat, zoals een composthoop voor de wijk, een buurtmoestuin of een ‘leefstraat’?

Vervolg
Diverse bewoners gaan nu, op eigen initiatief en mét de kennis en het netwerk van Grunneger Power, aan de slag om vervolgstappen te ondernemen, tof! Woon je in de Gerbrand Bakkerstraat en wil je meedenken, meepraten en meebeslissen over de duurzaamheidsplannen in de wijk? Neem dan contact met ons op!De bewonersavond werd georganiseerd door, initiatiefnemers en bewoners van de Gerbrand Bakkerstraat, Wieke, Hans, Jan-Willem, Joep en Kim. Grunneger Power werkte mee aan de invulling. Bekijk hier in welke andere buurten we al actief zijn, en laat het ons weten als jij ook samen met buren aan de slag wilt.


Share this Post