27 February 2019

Burgerinitiatief vergroent Hortusbuurt en Ebbingekwartier

Na een eerste bijeenkomst eind 2018, is Hortus Energiek een begrip aan het worden in de Groningse Hortusbuurt/Ebbingekwartier. Een twintigtal bewoners van deze buurt zet zich gezamenlijk in voor verduurzaming van huis en buurt, en ziet graag dat de groep groter wordt. Hierdoor kan men bijdragen en gebruikmaken van elkaars kennis, maar ook financieel profiteren van gezamenlijke inkoopacties. Op 11 maart om 19:30 uur is daarom een eerstvolgende bijeenkomst bij Grunneger Power (Oude Boteringestraat 68). Alle bewoners van zowel Hortusbuurt als Ebbingekwartier zijn welkom.
Elkaar helpen
Hortus Energiek werd in het leven geroepen door buurtgenoten Marianne Goorhuis, Kees de Ridder en Stieneke van Heerikhuizen. Zij vonden uit dat door elkaar te helpen met kennis en ervaringen, er makkelijk veel meer verduurzaamd kan worden. Met deze behoefte klopten zij aan bij energiecoöperatie Grunneger Power, die hen hielp de eerste stappen te zetten. Inmiddels organiseren buurtbewoners zich in werkgroepen die verschillende thema’s in verduurzaming onderzoeken.
Voor iedereen een talent
De werkgroepen zijn gevormd naar aanleiding van de behoeftes van bewoners. Deze zijn gevormd tijdens de eerste bijeenkomst, eind 2018. Buurtbewoners die willen aansluiten bij een van de groepen zijn van harte welkom. Dit betekent niet direct dat geïnteresseerden ook experts hoeven zijn. Het buurtinitiatief gaat ervan uit dat een ieder een talent heeft, en vooral recht op inspraak. En ook, als bewoners een andere werkgroep willen die nog niet is gevormd, dan kunnen zij zich melden.  Momenteel is er in de buurt een werkgroep voor het verduurzamen van VVE’s, een werkgroep “verduurzaming van monumenten en beschermde stadsgezichten”, een werkgroep die besparingsmaatregelen bekijkt en uitvoert en een werkgroep die verduurzaming mogelijk maakt door collectieve aanbiedingen in de buurt te doen. Algemene organisatie en communicatie is in handen van de vijfde werkgroep.
Eerstvolgende bijeenkomsten
Alle buurtbewoners zijn op 11 maart om 19:30 uur welkom. Hortus Energiek zal dan uitwisselen wat er in de werkgroepen is gebeurd en er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, en vragen. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Grunneger Power (Oude Boteringestraat 68). Ook wordt er op elke tweede woensdag van de maand een energiecafé georganiseerd in De Molleboon, vanaf 19:00 uur. Op 13 maart is het eerstvolgende Energiecafé.
Andere wijken
In een groot aantal wijken in Groningen is commissies en/of werkgroepen actief of het gebied van verduurzaming. Zo is recent Rivierenbuurt gestart, en bijvoorbeeld ook Reitdiep, Paddepoel, Noorderplantsoenbuurt zijn hiermee bezig. Door dit samen te doen valt er veel plezier, maar ook schaalvoordeel te behalen. Het initiatief ligt bij Groningers zelf, en geïnteresseerden voor een dergelijk wijkinitiatief kunnen zich melden bij Grunneger Power.


Share this Post