29 August 2019

Buurtwarmte gaat warmtecollectieven ondersteunen bij professionalisering

Er gloort hoop voor beginnende bewonerscoöperaties die een collectieve warmtevoorziening willen realiseren maar merken dat dat nogal wat voeten in de aarde heeft. Vanuit ons landelijke coöperatieve netwerk Energie Samen is een initiatief gestart om deze bewonersgroepen te ondersteunen: Buurtwarmte. Ook Grunneger Power doet hier aan mee. 

In Buurtwarmte verenigen zich door de wol geverfde professionals uit de coöperatieve beweging. Ze brengen praktische kennis in op het gebied van bijvoorbeeld coöperatie-ontwikkeling en financiën. Buurtwarmte gaat zorgen dat de in de praktijk opgedane ervaringen landelijk gedeeld worden en zal ook zelf coöperatieve buurtbegeleiders opleiden. Bewonersinitiatieven kunnen met al hun vragen terecht bij Buurtwarmte, dat de juiste ervaringsdeskundige inschakelt.  

Coöperatief warmtenet
De behoefte aan kennis is groot, want een warmtecollectief krijgt heel wat meer voor zijn kiezen dan de bijna 500 bewonerscoöperaties in Nederland die zich bijvoorbeeld met een zonnedak of een windmolen(park) bezighouden. Het aanleggen van een collectieve duurzame warmtevoorziening zoals een warmtenet is geen sinecure en vergt een lange terugverdientijd. Maar is het eenmaal gelukt, dan heb je met een warmtenet goede kans op betaalbare warmte en stabiele prijzen. Dat geldt zeker bij een voorziening in handen van een burgercoöperatie waar rendement niet leidend is. Bijkomend voordeel: de winst komt terecht in de lokale gemeenschap.

Transitievisie samen met bewoners
De professionalisering van bewonerscoöperaties is des te urgenter, nu gemeenten in 2021 allemaal – en samen met bewoners – plannen klaar moeten hebben hoe ze de warmtransitie in hun wijken willen vormgeven. Dat lukt alleen als er lokaal draagvlak en participatie van de grond komt. Gerwin Verschuur, een van de initiatiefnemers van Buurtwarmte: “Wij willen dat bewoners alle kansen krijgen een stem te hebben in de warmtetransitie in hun buurt. Dit is hét moment om dat te organiseren.”
Buurtwarmte gaat zich de komende tijd verder ontwikkelen onder de vleugels van Energie Samen.


Share this Post