28 January 2019

CO2-neutraal tafeltennistoernooi primeur voor Groningen

Op vrijdag 15 februari wordt ’s werelds eerste CO2-neutrale tafeltennistoernooi gehouden, in de Groningse wijk Beijum. Het toernooi is een terugkerend evenement, de CO2-neutrale component is er deze editie door organisatie Centraal Wonen aan toegevoegd. Om de ambitie te realiseren is zowel Rijksuniversiteit Groningen als energiecoöperatie Grunneger Power betrokken. Dertig spelers hebben zich reeds ingeschreven, dit zijn zowel wijkbewoners als internationale deelnemers.
Waarom CO2 neutraal?
Het CO2-neutraal maken van het event begon als grap, maar bleek een bloedserieuze aangelegenheid. De organisatie ziet hoe belangrijk het is om bewust te zijn van het effect van het organiseren van het event, en probeert met het CO2-neutraal maken ook te bewijzen dat het écht anders kan. Organisator is Egbert Kamstra van Co-housing project Centraal Wonen. Hij vond een partner in de universiteit. “Rijksuniversiteit Groningen berekende samen met ons onder andere de benzine en diesel van de deelnemers om naar het toernooi te komen, de verwarming en verlichting van de gebouwen, de drankjes en hapjes, maar ook minder voor de hand liggende zaken zoals het spoelwater van de wc. En omdat we best veel CO2 uitstoten tijdens het event, willen we onze verantwoordelijkheid nemen en de CO2 netjes compenseren,” aldus Kamstra.
Besparen en compenseren
In eerste instantie is het zaak om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Groningse Energiecoöperatie Grunneger Power helpt om de CO2 uitstoot te minimaliseren, en stelt een elektrische deelauto ter beschikking. Deze kan heen er weer zal pendelen tussen het station en de toernooilocatie. Job Hoogendoorn van Grunneger Power zal de deelauto besturen en stelt dat “dit soort leuke initiatieven altijd bijval moeten krijgen. Hierdoor ontstaat bewustwording, en dat is nodig! We vinden het geweldig dat evenementen en wijkbewoners hier aandacht aan besteden en we doen graag en vrijwillig mee met het groots en CO2-neutraal maken van dit toernooi.” De beider locaties worden reeds voorzien van stroom en CO2 gecompenseerd gas via Grunneger Power | Energie VanOns. Daarnaast wordt deelnemers om een kleine bijdrage gevraagd om de CO2 compensatie te voldoen via het project JustDiggit.
Meedoen
Het toernooi is op 15 februari om 19:00 uur. De prijsuitreiking is om 22:00 uur. Tafeltennisclub Ambiente uit Beijum (locatie Trefpunt) heeft extra tafeltennistafels en ruimte ter beschikking gesteld. Het toernooi wordt muzikaal afgesloten met een DJ.


Share this Post