8 August 2017

Coöperatief Zonnepark Vierverlaten geopend

Met het loslaten van veertig schapen heeft wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen het Zonnepark Vierverlaten aan de Aduarderdiepsterweg bij Hoogkerk geopend. Met 7.777 zonnepanelen wordt Zonnepark Vierverlaten één van Nederlands’ grootste collectieve zonneparken.

Inwoners, bedrijfsleven en overheid leveren hiermee een gezamenlijke bijdrage aan de energietransitie. Wethouder Gijsbertsen: “De stad loopt met de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn voorop in Nederland. Zonne-energie is duurzaam en betaalbaar. Het speelt op stedelijk niveau een belangrijke rol in die ambitie. Het mooie van Zonnepark Vierverlaten is dat op deze manier ook inwoners zonder geschikt dak voor zonnepanelen kunnen bijdragen aan de energietransitie in de stad.”

Via lokale energiecoöperatie Grunneger Power worden burgers en bedrijven eigenaar van de zonnepanelen. Steven Volkers: “Door samen te investeren in groene, lokale energie creëren we eigenaarschap en daardoor ook zeggenschap. Democratische energie noemen we dat ook wel, want de opbrengsten van het park komen in eigen stad en bij de burger terecht, niet bij anonieme aandeelhouders.”

Het zonnepark werd gebouwd door technisch dienstverlener ENGIE. Zij blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. Met de 7.777 panelen kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dit is genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. “Wij zijn blij dat ENGIE kan bijdragen om Groningen verder van fossiele brandstoffen te helpen richting een duurzaam Groningen” aldus Kristiaan Blokzijl.

De stroom van de zonnepanelen wordt geleverd aan Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), het Noordelijke energiebedrijf voor lokale energiecoöperaties, zoals Grunneger Power.

De schapen, die vanmiddag zijn losgelaten op het park, blijven de weide regelmatig begrazen om het gras kort te houden. Er komt een natuurvriendelijke beplanting van een kruidenmix voor insecten en bijen.

Meedoen?
Deelname aan Zonnepark Vierverlaten staat nog steeds open. Op onze projectpagina kunnen burgers en bedrijven hun zonnepanelen kopen. Dat gaat via Greencrowd, het landelijke crowdfunding platform voor groene energieprojecten. Meer dan 1.000 van de 7.777 zonnepanelen zijn inmiddels verkocht. Voor meer informatie over deelname kunt u ook terecht in onze energiewinkel (Oude Boteringestraat 68).


Share this Post