18 April 2020

De corona-crisis; hoe staan de zaken ervoor bij GP?

In deze bizarre tijd zien we meer dan ooit, hoe krachtig “samen” is. Samen is onze redding, de waarde van “samen” is groter dan ooit. En juist deze waarde ontwikkelen sociale ondernemingen met elkaar. Dat deden ze al, en veel van hen blijken juist nu onderdeel te zijn van de oplossing die we met elkaar aandragen voor een gezonde samenleving. Exact de reden om deze organisaties juist nu, en vooral ook straks, te koesteren. Ook Grunneger Power valt binnen deze groep – en als zogeheten sociale onderneming is er slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming voor de inkomsten die we momenteel missen. En daarom hebben we, samen met andere sociale ondernemingen binnen Impact Noord en Social Enterprise NL, deze brief opgesteld: Lees hier het statement.

Samen kun je ook online meer dan alleen
Wijkbijeenkomsten, VVE-duurzaamheids-vergaderingen, kennismakingen en teammeetings; in een energiecoöperatie doen we alles samen. En dat kan nu even niet meer op de manier waarop we gewend zijn. Waren we voorheen offline met elkaar verbonden? Dan zetten we dat nu graag -tijdelijk- online met je voort. Dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Samen helpen we elkaar, om altijd te kunnen participeren.

Thuiswerken
Het GP-team werkt vanuit huis. Dat is voor iedereen wennen. En, niet elke GP-er kan thuis net zoveel werken als “normaal”. Houd er daarom rekening mee, dat een aantal projecten niet altijd zo snel gaan als we zelf zouden willen. Samen gunnen we elkaar een goede balans, om ook straks weer gezond weer op kantoor te verschijnen.

Jouw deelname aan projecten
Belangrijk om separaat te benoemen is dat investeringen in Zonnepark Vierverlaten, Postcoderozen en andere projecten geen gevaar lopen. Leden hoeven zich hier geen zorgen over te maken. De overheidsmaatregelen voor Grunneger Power zijn nodig, om de groei te kunnen bewerkstelligen waar we als coöperatie jarenlang naartoe hebben gewerkt. Dat betekent onder andere het behoud van onze inzet in straten, wijken en dorpen om door en voor bewoners te verduurzamen, onze begeleiding in het organiseren van bewonersparticipatie als het gaat om zon- en windenergie, en behoud van onze fantastische medewerkers, die in de jaren enorm veel expertise en een groot netwerk hebben opgebouwd als het gaat om pionieren in een nieuwe economie waarin sociale waarden bovenaan staan. 


Share this Post