De energietransitie: zo moet het wél

18 januari 2021

Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies’ kopte het Algemeen Dagblad afgelopen weekend. ‘Grote zonneparken in buitenlandse handen’ lazen we op NU.nl, ‘Ons land in de uitverkoop’ (Algemeen Dagblad/DvhN); aan media-aandacht voor de energietransitie was de afgelopen weken wederom geen gebrek. Grunneger Power wordt als voorloper vaak om een reactie gevraagd op ontwikkelingen die laten zien hoe het volgens ons niet moet. Voor ons ligt de taak nu juist in het laten zien hoe het wél kan en moet. Onze directeur Steven Volkers legt uit.

De meeste artikelen in de nieuwsbladen gaan over het steeds groter wordende gevoel van oneerlijkheid bij bewoners die dichtbij plekken wonen waar grote veranderingen komen. “En dit is precies waarom Grunneger Power bestaat”, reageert directeur Steven Volkers. “Want het kan, het moet, anders. Als energiecoöperatie staan we voor een zo groot mogelijke rol voor bewoners als het gaat om de duurzame inrichting van onze eigen leefomgeving.” Dat betekent, dat we vinden dat de zonneparken of warmtenetten er zeker moeten komen. Bij Grunneger Power zijn we vóór transitie, vóór een duurzame wereld. Maar, dan wel op een manier waar bewoners het meest van profiteren. “Dat betekent, zonder grote buitenlandse of binnenlandse investeerders. Zelf doen. Natuurlijk hoort  er een goede boterham verdiend te worden met de realisatie  en het beheer van bijvoorbeeld een zonnepark. Maar, trek ook de grens: onze eigen  leefomgeving is niet iets waar je investeerders en ontwikkelaars wil laten speculeren op zogenaamde grondposities. Laten we zorgen voor lokaal eigenaarschap, zodat bewoners met behulp van een duurzame bank en/of de gemeente samen kunnen investeren en profiteren”. En dat regelen, dat doet Grunneger Power.

Als je de vaatwasser aanzet, zal de stroom daarvoor ergens vandaan moeten komen. Grunneger Power gelooft erin, dat je energie zo dichtbij mogelijk moet opwekken, als waar je het gebruikt. Dat vereist ook een verantwoordelijkheid. “Een energiecoöperatie, dat is een burgerbeweging. De verandering begint écht bij jou en mij. En we begrijpen ook, dat dat soms best veel gevraagd is. En daarom helpen we daarbij. Als eerste vraag stellen we: wat wil je wél?“De energietransitie kan namelijk alleen slagen als bewoners het zelf willen. Zelf kiezen begint met weten waar het over gaat, waarom het nodig is, wat de mogelijkheden zijn.”, legt Volkers uit. Grunneger Power heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de begeleiding van burgerinitiatieven in Groningse wijken en dorpen, en de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten. Daarin werken we met mensen en getallen. Dat kost een heleboel belminuten en uitzoekwerk, en samen bewijzen we keer op keer dat we het kunnen. Een goed voorbeeld is Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk, Neerlands’ eerste zonnepark wat volledig in handen was - én nog steeds is - van de lokale bewoners: Groningers.

Mensen hoeven niet bang te zijn dat zo’n zonnepark in je dorp, of warmtenet in je wijk bouwen voor hen te moeilijk zal zijn. Er wordt heel veel moeite gedaan om alles voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken, zodat iedereen mee kan doen met het vormgeven van dit soort projecten. Die moeite doen we met elkaar, gedurende het gehele proces. Dat is soms lastig, en ook het leuke aan samen zogeheten “coöperatief ontwikkelen”. Samen plukken we de vruchten. Steven: “Het gaat in eerste instantie over eigenaarschap van bewoners in het proces. Wat vind je belangrijk? Welke zorgen heb je? Dan ontdek je snel dat er verschillende belangen spelen. Investeer je samen in een zonnepark, dan moet dat natuurlijk een gezond, winstgevend project zijn. Maar: winst is dan een middel, en geen doel.”

De uiteindelijke winst gaat voor Grunneger Power en de aangesloten leden veel verder dan geld. Eigenaarschap, dat gaat over trots, regie en verbinding met jezelf, je buren en je leefomgeving. Voor Groningers, door Groningers. Geen buitenlandse investeerder die dat voor je kan regelen.

 

Wat was het ookalweer, zo’n energiecoöperatie? Daar hebben we eerder een stuk over gepubliceerd: Lees hier meer over waarom een energiecooperatie zo geweldig is.