De koers bepalen in de energietransitie?

13 september 2019

Energiecoöperatie Grunneger Power zoekt integere bestuurders die een ledenvereniging kunnen leiden en vergroten. Die tegelijkertijd het bestuurlijk en maatschappelijk veld kunnen duiden, verbinden en beïnvloeden. En die in het continu veranderende speelveld van de energietransitie de werkorganisatie in haar kracht zetten, met daarin de sociale component voorop.

Want er gaat iets veranderen. Het Klimaatakkoord en het Groningse gasbesluit bevestigen dat. De overheid maakt Regionale Energiestrategieën om het opwekken van wind, zon en warmte te organiseren. Marktpartijen staan te trappelen om deze plannen uit te voeren. En tegelijkertijd willen bewoners steeds meer regie over de invulling van deze plannen in hun eigen gemeente of buurt.

Groeiende burgerbeweging
Hoe gaan we dat organiseren? Als energiecoöperatie in Groningen hebben wij flinke ambities. Als onderdeel van een groeiende burgerbeweging, willen wij eigenaar zijn van tenminste 50% van de opgewekte hernieuwbare energie. Daarom claimen we positie als georganiseerde burgers, die worden ondersteund vanuit een professionele werkorganisatie.

Onze vijftienhonderd leden zijn de basis voor de positie van onze coöperatie. Dat zijn bewoners uit Groningen, die hun duurzaamheidsreis startten met het aanschaffen van zonnepanelen of een energiebespaaractie. Onze uitdaging: hoe zorg je dat bewoners niet alleen consumeren, maar zelf ook gaan produceren. Bijvoorbeeld door thuis of met hun buurt te verduurzamen, of door actief te worden in één van onze commissies of als bestuurder.

Impact maken
Door het zijn van een coöperatie kunnen we impact maken in onze omgeving. Samen met buurten, overheden, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties werken we aan het bereiken van meer bewoners en bedrijven, het realiseren van sociale en technische innovaties en het professionaliseren van onze werkorganisatie en bestuur. Met als doel: meer eigenaarschap, en de opwek en besparing van duurzame energie bestendig te maken voor de toekomst.

Bestuurders gezocht
Ben jij een verantwoordelijke, transparante, betrokken en authentieke bestuurder? Bekijk dan hier de vacature.