De participatiemethode van Grunneger Power

Waarom participatie
Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk draagvlak is voor de activiteiten van lokale duurzame burgerinitiatieven, is participatie nodig. Daarmee bedoelen we, dat zoveel mogelijk mensen in de omgeving enthousiast worden gemaakt en worden betrokken in de plannen die het initiatief heeft. Oftewel: in actie komen op een goede manier! Je dorp, wijk of straat is immers een gedeelde omgeving. Toch is het onhandig, als iedereen op elk moment wil meedenken, of meebeslissen.

Misschien is het duurzaamheidsinitiatief allang uitgedacht over een mooie actie, is alles al in kannen en kruiken, en dan komt daar de buurman die er ook nog even wat van wil vinden… het er totaal niet mee eens is, of misschien wel een veel mooier plan heeft.

Om bijvoorbeeld dit soort situaties te voorkomen helpt Grunneger Power deze duurzaamheidsinitiatieven. Samen werken we volgens de participatiemethode “WILLEN - KUNNEN - DURVEN - DOEN”.

willen - kunnen - durven - doen
Deze methodiek is ontstaan door de geleerde lessen door en voor energiecoöperaties op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. En, hoewel er een bepaalde volgorde in terugkomt, is het geen lineair proces. Het is dus belangrijk om aandacht te (blijven) geven aan elke fase van het proces.

1. WILLEN

Hoe sluit je het beste aan bij de behoeften die er spelen in de straat, wijk of het dorp? En, hoe kun je de omgeving het beste meenemen in deze plannen? Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen vanaf het begin worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen, ze ook sneller geneigd zijn om de veranderingen te omarmen, of mee te doen. Grunneger Power helpt, om dit zorgvuldige proces gezamenlijk in te richten. De uitkomst: mensen zijn enthousiast, voelen zich verbonden met de ontwikkelingen en WILLEN meer weten en doen in het duurzame initiatief.

Image
Oosterpoort Duurzaam organiseert thema avonden

2. KUNNEN

We kunnen veel willen, en hebben daarmee ook duidelijkheid nodig over de feitelijke mogelijkheden. Extra laadpalen, een collectieve warmtevoorziening of gezamenlijk zonnepanelen inkopen? Hoe dan? Ook deze verkenning is een proces dat je samen met je straat,- wijk-, of dorpsgenoten doorloopt. Want, waar de ene goede kritische vragen heeft, ziet de ander een optie die een technische verkenning waard is. In deze fase zien we dat ideeën concreter worden. Een mooi voorbeeld is de verkenning naar een collectieve duurzame warmtepomp in de Reitdiepwijk.

Soms zien we, dat de “techneuten” al heel ver zijn in het uitdenken van een magistrale oplossing in verduurzaming, terwijl de omwonenden er weinig van snappen. Dat geldt ook voor mogelijke financieringsconstructies, en andere pittige inhoudelijke materie. Logisch, ieder z’n kennis en kunde! Om ervoor te zorgen dat ook hier het draagvlak voor de aankomende verandering blijft, en iedereen het blijft begrijpen, is het belangrijk om alle betrokkenen mee te nemen. Dat kan op verschillende manieren, en hier helpen we het initiatief dan ook concreet in. Samen verkennen we wat kan, en bewaken we het WILLEN.

3. DURVEN

Als mensen eenmaal WILLEN, en er duidelijkheid is over het KUNNEN dan gaan we door naar de volgende fase. DURVEN gaat om het maken van concrete plannen om stappen te kunnen zetten. DURVEN is het resultaat van WILLEN en KUNNEN. Een mooi voorbeeld is het zonnedak in Noordlaren, maar ook onze inspanningen met Groningse VVE’s.

4. DOEN

De naam zegt het al, jullie komen in actie. De gemaakte plannen worden uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk mensen enthousiast zijn. Een kleine stap in de energietransitie, een grootse stap in je straat, wijk of dorp! Deel en vier je resultaten (umm… ook daar helpen we graag bij!), en geniet samen van het mooie resultaat.

Image

Hortus Energiek gaat bij buurtbewoners langs met een warmtebeeldcamera

Kan ik ondersteuning  krijgen  met mijn initiatief?

Jazeker, wij bieden gratis ondersteuning voor (startende) energie initiatieven.

Lees meer over initiatief begeleiding