Eigen opbrengst van zonnepanelen voor bewoners van De Boog

20 juni 2019

Voor de eerste keer in de stad Groningen wordt de opbrengst van een gezamenlijk zonnedak direct verdeeld over de bewoners van een appartementencomplex. Meer dan 50 bewoners profiteren van de ruim 200 zonnepanelen die worden geplaatst op De Boog in Vinkhuizen. Bewoner Jan Vos is één van de initiatiefnemers. Hij werkte samen met lokale energiecoöperatie Grunneger Power en woningcorporatie Nijestee het project uit.

Jan Vos vertelt hoe zijn initiatief tot stand kwam om samen met andere bewoners van De Boog aan de slag te gaan met zonnepanelen: “Mijn buurvrouw en ik zagen een ander appartementencomplex met zonnepanelen bij ons in de straat. Wij zeiden direct tegen elkaar: ‘Dat is ook iets voor ons!’ Onze appartementen staan pal in de zon.” Vos stuurde een e-mail naar Nijestee, die daaropvolgend Grunneger Power inschakelde. “Binnen een uur ging het balletje rollen,” vertelt hij.

Volgens Marieke Wiersma van Grunneger Power zijn pioniers als Vos de mensen die ervoor zorgen dat dit soort projecten gerealiseerd kunnen worden. “Wij merken dat er steeds meer belangstelling voor verduurzaming komt, vanuit huurders die in een wooncomplex wonen en vanuit VVE’s. Dat is geweldig om te zien. De zonnepanelen op De Boog bewijzen dat bewoners een collectief zonnedak kunnen realiseren, waar zij individueel van profiteren.”

Woningcorporatie Nijestee investeerde in de zonnepaneleninstallatie. Arjan Luchies senior projectleider Nijestee: “Wij hechten waarde aan het verduurzamen en vergroenen van de bebouwde omgeving, dus als een huurder van Nijestee graag zonnepanelen wil, dan werken wij daar met plezier aan mee.” In ruil daarvoor vraagt zij een kleine huurverhoging aan bewoners die meedoen. De besparing op de stroomrekening door de opbrengst van de zonnepanelen is gegarandeerd hoger dan de huurverhoging. Daarmee zijn de zonnepanelen op De Boog ook financieel aantrekkelijk.

Zonnestroom verdelen
Het verdelen van de opbrengst is mogelijk door ‘Herman de Zonnestroomverdeler’ van de firma Lens. Dit slimme apparaat verdeelt de stroom van een collectief zonnedak over de woningen in het wooncomplex. Bewoners kunnen hierdoor gebruikmaken van de salderingsregeling: de opgewekte stroom wordt direct in mindering gebracht op de jaarrekening van de eigen energieleverancier. Op dit moment gebruiken de meeste wooncomplexen in Nederland de zonnepanelen alleen voor bijvoorbeeld de verlichting in de gezamenlijke ruimten en de werking van de lift.