Veelgestelde vragen


Op deze pagina vind je onze meest gestelde vragen per onderwerp. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het formulier hiernaast.

Energie gebruiken

Energie opwekken

Stel je vraag


Energiecontract van Grunneger Power | Energie VanOns

Energie VanOns is een coöperatief energiebedrijf en dochtercoöperatie van Grunneger Power. Grunneger Power levert gas en stroom via Energie VanOns.

Iedereen kan klant worden: bedrijven, verenigingen en particulieren. Je hoeft niet perse in Noord-Nederland te wonen om energie via Grunneger Power af te kunnen nemen. Wij leveren overal in Nederland energie.
Wij hanteren eerlijke en nette prijzen. Onze prijzen zijn vergelijkbaar met de gemiddelde prijzen van andere regionale aanbieders. Wij zijn geen prijsvechters. We kunnen een vriendelijke prijs bieden doordat we weinig overheadkosten hebben.
Als klant van Grunneger Power | Energie VanOns kun je kiezen uit twee contracten. Bij een variabel modelcontract kun je maandelijks overstappen naar een andere energieleverancier. Bij een 1-jaarscontract kun je aan het einde van het jaar overstappen. Wil je een 1-jaarscontract voortijdig opzeggen, dan betaal je een overstapvergoeding.
Wanneer je klant wilt worden bij Grunneger Power | Energie VanOns gaan we na of je kosteloos kunt overstappen. Wij zorgen ervoor dat je nooit dubbel betaalt of dat je tijdelijk zonder energiecontract zit.
Nee. Je kunt in Nederland nooit zomaar worden afgesloten van stroom en gas, tenzij je langdurig niet betaalt. Hier zijn wettelijke regels voor.

Postcoderoos

Dankzij de regeling ‘Verlaagd Tarief’ kunnen mensen die geen (geschikt) eigen dak voor zonnepanelen hebben toch duurzame energie op wekken. Voorwaarde is dat het in collectief verband wordt georganiseerd (middels een coöperatie of VvE) en dat de deelnemers binnen de ‘postcoderoos’ van de zonnepaneleninstallatie wonen. Vandaar dat deze regeling veelal de ‘postcoderoosregeling’ wordt genoemd. De regeling verzekert dat je 15 jaar lang een belastingkorting van 9 cent per kWh krijgt voor de duurzame energie die u in collectief verband opwekken. Dankzij deze belastingkorting is het rendabel opwekken van zonne-energie op een ander dak mogelijk.
De postcoderoos wordt bepaald door het viercijferige postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden.
De regeling Verlaagd Tarief is gericht op particulieren die geen geschikt eigen dak hebben voor zonnepanelen. Zowel huurders als woningeigenaren kunnen meedoen. Ook (kleine) ondernemers mogen deelnemen aan het project, mits ze kleinverbruiker zijn. Daarnaast mag een ondernemer niet meer dan 20% aandeel hebben in de productie-installatie. Om deel te nemen aan een project is het noodzakelijk om stroom (en gas) via Grunneger Power af te nemen. Op die manier kunnen wij uw voordeel verrekenen op de energierekening.
De prijs voor deelname is afhankelijk van de grootte van een project, maar ligt doorgaans tussen de €300,- en €350,- per paneel. Dit is inclusief lidmaatschap van een opwekcoöperatie, verzekeringen, garanties en alle andere mogelijke bijkomende kosten.

Wijkwindmolens Dorkwerdersluis

Als molenaar koop je als het ware een stukje van de molen. De molen vertegenwoordigt een waarde van € 42.500 en
wordt verdeeld in 125 stukken. Één stuk staat gelijk staat aan één wijkwinddeel van €350,-. Het wijkwinddeel levert 230
kWh stroom per jaar. Voor het produceren van die 230 kWh per jaar krijg je korting op jouw stroomrekening. De korting
bestaat uit het aantal opgewekte kWh de energiebelastingkorting per kWh per jaar. De energiebelastingkorting wordt voor 15 jaar gegarandeerd door de Regeling Verlaagd Tarief van de Rijksoverheid.

De belangrijkste cijfers:
• Kosten per wijkwinddeel: € 350,-
• Energiebelastingkorting per kWh (2018): € 0,1265
• Opbrengsten per wijkwinddeel per jaar: 230 kWh * 0,1265 = € 29,-.

Naast het financiële voordeel lever je een belangrijke bijdrage aan de opwek van echt lokale, groene stroom in onze provincie!

Wanneer u een eigen energierekening heeft en in één van onderstaande postcodegebieden woont, kunt u meedoen. De
postcodegebieden zijn vastgesteld door de Regeling Verlaagd Tarief van de Rijksoverheid.

9738 Koningslaagte, Harssens, Winsumerweg, Wolddijk, stukje Westerseweg
9831 Aduard (incl. deel van Dorkwerd en omgeving binnen de gemeente Zuidhorn)
9745 Hoogkerk, incl. een stukje Roege Bos (De Held)
9742 Paddepoel Noord en Zuid
9743 Vinkhuizen
9746 Reitdiep, Kleiwerd, Slaperstil, deel van Dorkwerd gelegen binnen de gemeente Groningen
9747 Zernike, incl. Paddepoelsterweg

Je kunt deelnemen tot maximaal jouw eigen verbruik. We raden deelnemers aan om wijkwinddelen te kopen tot 80-85% van het eigen verbruik. Verbruik je bijvoorbeeld jaarlijks 3.000 kWh? Dan adviseren wij je mee te doen met maximaal 11 wijkwinddelen. Je kunt niet meer dan 20% van de 250 wijkwinddelen bezitten.
Door het kopen van een wijkwinddeel word je kosteloos lid van een op te richten Opwek Coöperatie. De Opwek
Coöperatie bestaat uit alle buurtbewoners die één of meerdere wijkwinddelen kopen. Iedere deelnemer heeft één stem.
Paddepoel Energiek en Grunneger Power treden toe tot het bestuur van de Opwek Coöperatie om deze administratief te ondersteunen.
Een lokale, collectieve molen vraagt om een lokale, collectieve energieleverancier. Dat is Grunneger Power | Energie VanOns. Wij zijn het enige energiebedrijf zonder aandeelhouders. Alle opbrengsten uit energie worden direct
geïnvesteerd in duurzame projecten, waar burgers eigenaar van zijn (zoals de Wijkwindmolen Dorkwerdersluis). Als je overstapt naar Grunneger Power | Noordelijk Lokaal Duurzaam maak je het mogelijk deze en soortgelijke projecten uit te voeren. Samen zorgen we ervoor dat duurzame energie ván en vóór ons allemaal wordt. Zo krijgen we regie over eigen energie!

Overstappen heeft ook praktische voordelen. De energiebelastingkorting wordt kosteloos verrekend op de
energierekening. Je hebt hier geen omkijken naar.

Energie afnemen bij Grunneger Power is in principe verplicht bij deelname aan het project. Kan of wil je niet
overstappen? Dan komen we graag met je in contact om te kijken naar de mogelijkheden.

Let op: wanneer je geen energiecontract hebt van Grunneger Power | Energie VanOns, stap je zelf jaarlijks naar jouw energieleverancier met het verzoek tot de verrekening van de energiebelastingkorting. De Opwek
Coöperatie zorgt in dat geval voor het aanleveren van de juiste gegevens. Energieleveranciers zijn niet verplicht mee te werken aan de verrekening van de energiebelastingkorting en bovendien kunnen zij additionele kosten in rekening brengen. De Opwek Coöperatie is niet verantwoordelijk voor een juiste verrekening van de energiebelastingkorting bij een energieleverancier anders dan Grunneger Power | Energie VanOns.

Als je naar een woning binnen het postcoderoosgebied verhuist, kun je jouw wijkwinddelen houden. Wanneer je naar een woning buiten het postcoderoosgebied verhuist, kun je jouw wijkwinddelen doorverkopen, bijvoorbeeld aan de nieuwe
bewoner van het pand. Je verkoopt de wijkwinddelen tegen de dan geldende waarde. De Opwek Coöperatie stelt deze bedragen vast.
Jouw wijkwindde(e)l(en) worden aangemerkt als deel van het eigen vermogen. Je voert ze daarom op als vermogen in box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (€ 30.000 in 2018).

Na 15 jaar eindigt de regeling Verlaagd Tarief, de teruggave van energiebelasting. De Opwek Coöperatie beslist wat er na die tijd met de windmolens gebeurt.

Zonnepark Vierverlaten

Een zonnepaneel in Zonnepark Vierverlaten kost €350,-. De kosten voor installatie, verzekeringen, garanties e.d. zijn bij dit bedrag inbegrepen. Wij rekenen geen administratiekosten of andere verrassingskosten.
Deelname aan het project werkt als volgt: je verstrekt een lening aan Grunneger Power van 350 euro of een veelvoud daarvan. Daarmee koopt Grunneger Power voor jou één of meerdere zonnepanelen in het park. De looptijd van de lening is 15 jaar. Gedurende 15 jaar betaalt Grunneger Power de lening af en ontvang je jaarlijks een rente van 3% op het bedrag dat wij nog bij jou open hebben staan. Omdat de rente via annuïteiten wordt afgelost, is de rente en aflossing samen ieder jaar €29,-. Na 15 jaar heb je dus (29*15=) 435 euro van ons uitgekeerd gekregen. Met jouw investering in één paneel heb je (435-350=) 85 euro winst gemaakt. Dat is meer dan dat je aan rente op uw spaarrekening ontvangt!
Ja. Een zonnepaneel kan overgenomen worden voor de ‘restwaarde’. Dat is de startwaarde van het zonnepaneel (van €435,-) minus de tot dan toe plaatsgevonden aflossingen (van €29,- per jaar).
Wij willen, net als de Gemeente Groningen, vóór 2035 energieneutraal zijn als Stad. Wij pleiten er daarom voor alle geschikte daken in de stad vol te leggen met zonnepanelen. Daar maken we ons ook hard voor. We helpen individuen (huishoudens) en collectieven (VvE’s, organisaties en buurten) met het (collectief) opwekken van energie op een eigen of een gezamenlijk zonnedak. Een voorbeeld van een gezamenlijk zonnedak is de Alfa Postcoderoos, waar we 1.000 panelen plaatsen op het dak van het Alfa-college. Zonneparken zien wij in onze visie als aanvullend en tijdelijk. De Gemeente deelt deze visie met ons en heeft deze daarom in haar zonne-energiestrategie opgenomen.

Als duurzame, sociale onderneming zijn wij overigens voor groen. Zonnepark Vierverlaten bouwen we daarom op een braakliggend terrein. Dit is een bedrijfsterrein. In het bestemmingplan heeft deze locatie een bedrijfsbestemming, en geen agrarische bestemming. Van een zonneweide mogen we daarom niet spreken.

Wanneer je energieklant bent van Grunneger Power, kunnen we zorgen dat de door jou opgewekte stroom op jouw naam komt te staan (middels een Garantie van Oorsprong). Je ontvangt dan jouw eigen groene stroom uit het zonnepark. In de jaaropgave kunnen we helder specificeren hoeveel stroom jij hebt opgewekt. Je ontvangt hier geen extra financiële vergoeding voor. Door te kiezen voor een Groningse, groene energieleverancier draag je natuurlijk wel een extra stap bij aan een gezamenlijke, lokale en duurzame economie!

In het geval van overlijden worden de zonnepanelen overgedragen aan erfgenamen. Bij een verhuizing kunt u de zonnepanelen ‘meenemen’ naar uw nieuwe adres.  

Subsidies voor zonnepanelen op jouw eigen dak

Woningeigenaren in één van de elf gemeenten binnen het gaswinningsgebied kunnen maximaal €4.000,- subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen of op de aanschaf van zonnepanelen/zonneboilers. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Er zijn op internet talloze aanbieders te vinden die voor een vergoeding willen helpen de BTW op jouw zonnepanelen terug te vragen. Het is terugvragen van de BTW is echter zo eenvoudig dat het voor de meeste mensen geen probleem is dit zelf te doen. Op de website van Milieu Centraal staat een handig stappenplan waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe de teruggave in praktijk werkt.
De meeste particulieren die het huis beter willen isoleren kunnen momenteel geen aanspraak maken op subsidies. Alleen voor inwoners van het gaswinningsgebied is het mogelijk subsidie te ontvangen dankzij de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering.

Bij de aanschaf van zonnepanelen zijn er ook geen subsidies meer beschikbaar. Wel kunnen mensen die zonnepanelen kopen de BTW op de aanschaf en installatie terugvragen.

Voor bedrijven, verenigingen en organisaties zijn er vaak andere mogelijkheden dan voor particulieren. Neem contact met ons op voor vragen over actuele subsidiemogelijkheden.

Zonnepanelen op jouw eigen dak

Voor een prijsindicatie van een zonnepanelen-installatie kunt u het beste even contact met ons opnemen.
De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ligt tussen de 8 en 10 jaar. Over het algemeen geldt: hoe groter de zonnestroominstallatie hoe korter de terugverdientijd.
Een standaard zonnepaneel heeft een maximaal vermogen van 250-265 Wattpiek. De daadwerkelijke opbrengst is afhankelijk van de oriëntatie van de zonnepanelen, de hoek waaronder de panelen zijn geplaatst en het aantal zonuren. De gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel in Noord-Nederland is ongeveer 220 kWh per jaar. Met een stroomprijs van ongeveer €0,22 per kWh, zorgt dit per paneel voor een jaarlijkse besparing van bijna €50,- op uw energierekening.
Of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen is afhankelijk van de oriëntatie en de grootte van het dak. Je moet rekening houden met de schaduwobjecten op en rond jouw dak. Met behulp van de Zonatlas kunt u zelf de geschiktheid van het dak bepalen.
Het installeren van zonnepanelen duurt een halve tot een hele dag. De precieze tijd is afhankelijk van de grootte van het systeem. Het timmer- en boorwerk blijft beperkt. Er wordt minimaal één gaatje geboord in het dak. Je moet thuis zijn als de panelen geplaatst worden. Bovendien moet de meterkast of zolder bereikbaar zijn om de omvormer een plek te geven.
Omvormers met ventilatoren maken geluid. Omvormers zonder ventilator maken minder geluid. Het geluid van een omvormer hoort u alleen als er energie wordt opgewerkt. ’s Nachts zal de omvormer geen geluid produceren.