Gezocht: groene aanpakkers in Vinkhuizen

11 januari 2021

Energiecoöperatie Grunneger Power is op zoek naar mensen in Vinkhuizen die zich willen inzetten voor een duurzame buurt. De komst van dit duurzame wijkinitiatief zorgt ervoor dat mensen beter, sneller, eerlijker en voordeliger samen kunnen verduurzamen. In vergelijking met andere Groningse wijken is er in Vinkhuizen nog geen initiatief. De komst is wel nodig, omdat er veel kansen liggen die nu onbenut blijven. Iedereen is welkom om mee te doen. Aanmelden kan via de website van Grunneger Power.

 

Het initiatief wat wordt opgezet zet zich in om verduurzaming voor iedereen mogelijk en leuk te maken. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten voor minima, collectieve inkoopacties waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen goedkoper worden, het organiseren van leuke workshops en het voorzien van energieadvies. Een bewonersinitiatief helpt elkaar om samen een fijne, duurzame wijk te maken. De ervaring in andere wijken leert dat samen werken aan verduurzaming voordelig is, en ook als gezellig en inspirerend wordt ervaren.

Zelf beslissen hoe verduurzaming eruit ziet
Net als overal in de gemeente Groningen, gaan ook de woningen in Vinkhuizen van het aardgas af. Dat betekent dat er een nieuwe noodzaak is om concreet na te denken over een nieuwe manier van het verwarmen. Bewoners worden opgeroepen dit samen te doen. Zo kan er worden meegedacht in het ontwerp van deze toekomstige warmtevoorziening, bijvoorbeeld in het project ‘Buurtwarmte’. Duurzaam Vinkhuizen zal zich ervoor inzetten dat mensen in Vinkhuizen worden betrokken in het maken van deze belangrijke toekomstplannen.

Voor iedereen
Het bewonersinitiatief is er voor iedereen. Het uitoefenen van inspraak is een belangrijke functie van het initiatief. Vanuit Grunneger Power legt medewerker Annemarie Hofman uit dat het juist belangrijk is dat er diversiteit is in de club: “We merken wel eens dat mensen het gevoel hebben dat ze niet betrokken worden bij plannen in hun omgeving. Dan komt er ineens een nieuwe brug die ze heel lelijk vinden, of een enorm gebouw. Door mee te doen in een bewonersinitiatief krijg je invloed op die plannen. Een deel van de mensen vindt dat belangrijk en leuk. En wat betreft verduurzaming is het nu écht de tijd. Een ander deel van de mensen wil gewoon fijne, groene dingen doen. En ook voor hen is plek. Om mee te doen hoef je daarom echt niet technisch te zijn, of met pensioen, perfect Nederlands te spreken, of woningeigenaar te zijn. Het enige wat je moet zijn is bewoner, en jezelf. Verduurzaming is van en voor ons allemaal. Iedereen kan wel iets, en we helpen je in het begrijpen van de dingen die je wilt leren. Iedereen die het leuk lijkt om bezig te gaan met de toekomst van Vinkhuizen, roepen we daarom op om bijeen te komen. Samen gaan we er een mooi initiatief van maken.”. Opgeven voor het nieuw te starten initiatief kan via het aanmeldformulier op de website van Grunneger Power: grunnegerpower.nl.

Wijk-energiecoach
Ook wordt er in Vinkhuizen gezocht naar een wijk-energiecoach. Deze wijk-energiecoach zet zich in om onafhankelijk en gratis energie-advies te verzorgen aan buurtbewoners. Ze ervoor te zorgen dat iedereen thuis kan verduurzamen. Per huishouden nemen ze een speciale tas mee, waarin allerlei gratis producten zitten waardoor er direct al energie bespaard kan worden. In andere wijken zijn er al een groot deel van deze coaches actief en hebben al veel buurtbewoners geprofiteerd van deze coaches. De coaches krijgen een training en worden onderdeel van een fijne club wijk-energiecoaches. Voor meer informatie is te vinden op de website van Grunneger Power: www.grunnegerpower.nl.