9 October 2020

Bewonersavonden over het vervolg van Buurtwarmte in Paddepoel

Woon je in Paddepoel en ben je betrokken bij de plannen voor een gezamenlijk warmtenet in de wijk? In augustus en september hadden we twee bewonersavonden over het “Vervolg van Buurtwarmte in Paddepoel” en een bijeenkomst over een “Organisatiemodel Buurtwarmte”. Via de nieuwsbrief (en de URL’s hierboven) kun je de uitkomsten van deze avonden lezen.

We kijken terug op een waardevolle bewonersavond over het “Vervolg van Buurtwarmte in Paddepoel” in augustus, waarop kritische vragen zijn gesteld en goede gesprekken zijn gevoerd. De meeste bewoners geven aan met elkaar verder vorm te willen geven aan een vervolg van het project. 

De bijeenkomst in september over het “Organisatiemodel Buurtwarmte” is hiertoe een eerste stap geweest. Op en na deze avond heeft zich een groep van bewoners en vertegenwoordigers van organisaties in Paddepoel zich gevormd, die verder wil werken aan een organisatiemodel voor Buurtwarmte. Wil je je hier alsnog bij aansluiten? Dat kan door een mail te sturen naar Paddepoel Energiek of Grunneger Power.

Als bewoner van Paddepoel ontvang je binnenkort ook een uitnodiging voor een werkgroepbijeenkomst over “Rekenen & Tekenen”. Dan nodigen we je uit om met ons aan de tekentafel te gaan, en je mee te laten nemen in de afwegingen die gemaakt worden in het opgeschaalde, technische ontwerp.

Heb je nog opmerkingen of vragen naar aanleiding van de verslagen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Stuur een mail naar info@grunnegerpower.nl of info@paddepoelenergiek.nl.

 


Share this Post