Gratis warmtefoto’s voor bewoners Groningse wijkinitiatieven

9 december 2020

Zeven straten in de stad Groningen gaan op de warmtefoto. In een koude nacht in maart worden warmtebeelden gemaakt van de voorgevels, zodat bewoners kunnen zien waar warmte weglekt uit hun woning. De bewoners van deze straten krijgen de warmtefoto gratis, samen met een vrijblijvend isolatie-advies.

Het gaat om een proef van de gemeente Groningen en Energieloket Groningen, waar Grunneger Power onderdeel van is. Waar mogelijk is deze actie opgezet in samenwerking met het lokale bewonersinitiatief. In de volgende straten zal de warmtefoto worden gemaakt:

Buurt   Straat   
Selwerd   Acacialaan

   Maluslaan

  
Gorechtbuurt   Gerbrand Bakkerstraat    
Rivierenbuurt   Lekstraat    
Drielanden   Waterland    
Ruischerbrug   Ruischerwaard    
Beijum   Albrondaheerd    

 

Meer weten? Het volledige artikel is beschikbaar op de website van het Energieloket