Grunneger Power en windmolens; een spannend onderwerp

3 december 2020

Windmolens, het is een spannend onderwerp. Dat vindt Grunneger Power ook. Daarom bemoeien we ons er ook mee. Want, als wij het al spannend vinden vanaf het Hoendiep, hoe moet dat dan zijn voor bewoners die in gebieden wonen waar mogelijk windmolens zouden kunnen komen?

Verkenning Windplatform
En die bewoners zijn er. In 2018 heeft gemeente Groningen in haar beleid namelijk twee plekken binnen de gemeente aangewezen als mogelijke locaties voor windturbines: Westpoort aan de A7 en het gebied Roodehaan/Stainkoel’n bij de A7. Het is gebruikelijk dat een gemeente dan beslist of de molens er komen, en naar wie op welke manier de opbrengsten gaan.
Binnen de gemeente Groningen gaat dit anders. Samen met gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen verkennen we welke mogelijkheden rondom de ontwikkeling van windmolens er in deze specifieke gebieden zijn. Dit doen we onder de noemer “Verkenning Windplatform”. Samen beantwoorden we de vraag: “onder welke voorwaarden is windenergie in de gemeente Groningen mogelijk?”.

Gezamenlijk de antwoorden op tafel
Samen met bewoners zorgen we ervoor dat we de nodige informatie op tafel krijgen om het antwoord op de vraag te krijgen. De noodzaak om deze vraag samen en gelijkwaardig te beantwoorden schreven we al eerder, in het “Standpunt Grootschalige Windenergie". Hierin staat onder andere dat “Windenergie alleen aanvaardbaar is als burgers in de nabijheid van windparken betrokken worden bij de besluitvorming en realisatie, en als biodiversiteit, natuur, landschap en cultuur worden gerespecteerd.

En bewoners vanaf de start betrekken in zo’n proces, dat is nieuw. Dat gebeurt nog niet op veel plaatsen in Nederland. We noemen dit “joined fact finding”, gezamenlijk de feiten op tafel krijgen. Samen zorgen dat het klopt. Het proces wat we met bewoners doorlopen gaat daarin niet alleen over de inhoud, maar relevant is dat we ook terug kunnen kijken of het proces van bewonersparticipatie ook deugdelijk is.

Afronding
Eind 2019 schreven we al over de verkenning en de verschillende contactmomenten die georganiseerd werden met omwonenden. En we zijn nog steeds te vinden op de bijeenkomsten met bewoners, in de werkgroepen en in de klankbordgroepen. Inmiddels zijn de resultaten van de verkenning tot nu toe in Maart 2020 gepubliceerd in een definitief rapport. Naar aanleiding van het eerste rapport besloot de gemeenteraad dat er een verdiepend onderzoek moest wordt gedaan naar ecologie, turbulentie en voorwaarden en koppelkansen. Dit onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Zodra de resultaten er zijn zullen we hierover berichten.

Uniek
Windenergie blijft een spannend onderwerp. Waar we tevreden mee zijn, is dat we samen een zeer open en transparant proces doorlopen. Voor elke betrokkene ziet dat proces er anders uit. Immers, elke bewoner kiest voor zichzelf, of en op welke manier hij of zij deelneemt aan het proces. Een deel van de betrokkenen kiest er bijvoorbeeld voor om geïnformeerd te worden. Zij hebben de afgelopen periode informatie ontvangen via allerlei kanalen, zoals de nieuwsbrief, de website, en via huis-aan-huis-brieven. Ook zijn we op verzoek bij betrokkenen thuis op bezoek geweest om vragen te beantwoorden. Er zijn drie enquêtes door Rijksuniversiteit Groningen afgenomen. Een deel van de bewoners heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep. En, een deel van deze groep is actief in de werkgroep participatie. Alle bewoners zijn op alle mogelijke manieren constant benaderd en geïnformeerd. En, niet meedoen met één van deze activiteiten is ook een keuze. Zo doet elke bewoner van het gebied wat hij wil en kan.

Uitkomsten
De uitkomsten van de gehele verkenning zijn begin 2021 duidelijk en uiteraard openbaar. Dan zal ook de Raad een besluit nemen over de komst van windturbines in de twee gebieden. Bij Grunneger Power gaan we terug naar ons eerste standpunt “Windenergie” is alleen aanvaardbaar als burgers in de nabijheid van windparken betrokken worden bij de besluitvorming en realisatie, en als biodiversiteit, natuur, landschap en cultuur worden gerespecteerd.” Tot nu toe zijn bewoners betrokken bij de besluitvorming rondom windenergie in de gemeente Groningen. Indien de Raad besluit dat windmolens er kunnen komen, zullen we ons indien gewenst inzetten om burgers ook maximaal te betrekken bij het ontwikkelproces  van de windmolens. Dat zou betekenen dat bewoners niet alleen de lasten, maar ook de lusten van windenergie zullen ervaren.

Op www.windplatformgroningen.nl is alle informatie tot nu toe verzameld, en zijn ook alle contactgegevens te vinden.