Grunneger Power faciliteert eigendoms-proces bewoners Lageland

1 april 2021

Een hyperloop, het zonnepark “Meerstad-Noord” en een Tennet HSMS station; in het buurtschap Lageland gebeurt erg veel. De gemeente Groningen stelt hierover as-we-speak een gebiedsvisie vast. Daarin is voorgesteld om 10% van het aan te leggen zonnepark te laten financieren door bewoners. Hoe dat werkt, en hoe dit kan worden ingericht, daar helpt Grunneger Power op verzoek van energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland (CDL) bij. Na de definitieve vaststelling van de gebiedsvisie in april worden de polderbewoners uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst.

De opgave van Lageland
Lageland is een buurtschap in de gemeente Midden-Groningen en voor een klein deel in de gemeente Groningen. Lageland is gelegen ten noorden van Meerstad en Harkstede aan het Slochterdiep. De naam Lageland verwijst naar de lage ligging. In Lageland heeft de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland als missie: “samen met dorpsgenoten willen we energie opwekken, besparen en onze kennis over energie vergroten. Met elkaar en voor elkaar.” Zij zijn bezig met de ontwikkeling van een zonnedak aan de Lagelandsterweg, het realiseren van bewustwording rondom energiebesparing door middel van infrarood-scans en zijn ook aanspreekpunt voor gemeente Groningen én Midden-Groningen als het gaat om de ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld het zonnepark Meerstad-Noord.

Gebiedsvisie Meerstad-Noord
De gemeente Groningen heeft een gebiedsvisie opgesteld voor de polder Meerstad-Noord. Dit gebied is in beeld voor een groot zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop. Collectief Duurzaam Lageland heeft een zienswijze ingediend. Zij hebben een verzoek ingediend om financiering, zodat polderbewoners met onafhankelijke deskundigen een verder zorgvuldig proces kunnen doorlopen. Dat proces gaat over de inrichting van de financiële participatie van het zonnepark.

CDL kiest Grunneger Power
Dit verzoek heeft de gemeente Groningen gehonoreerd. In haar nieuwsbrief schrijft CDL daar het volgende over: “CDL is een jonge coöperatie, heeft geen ervaring met aspecten rondom een gebiedsfonds en financiële participatie en we zijn bovendien zelf ook polderbewoners met eigen wensen over leefbaarheid en duurzaamheid. CDL gaat dit proces niet zelf starten of begeleiden; we gaan het uitbesteden. We hebben ervoor gekozen Grunneger Power als faciliterend procesbegeleider te vragen”.

De optimale balans tussen techniek, omgeving en economie
Op 28 april a.s. beslist de gemeenteraad van Groningen over de gebiedsvisie. Als de gebiedsvisie wordt goedgekeurd, dan zal Grunneger Power in mei alle polderbewoners uitnodigen deel te nemen aan het proces waarin zaken als lokaal eigendom, en verdeling van lusten en lasten aan bod komen. Door samen bezig te gaan alle feiten op tafel te krijgen, kan er gezamenlijk ook besloten worden hoe de financiële participatie vorm krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door verschillende individuele en/of  collectieve regelingen in te richten. Een mogelijke uitkomst kan zijn, dat bewoners die dichterbij wonen ook meer compensatie ontvangen. Een mogelijke aanvullende uitkomst kan ook zijn dat er bepaalde belangrijke collectieve faciliteiten in het dorp worden gerealiseerd door de opbrengsten uit het zonnepark. Financiële participatie draait niet alleen om opbrengsten, maar ook om het willen en kunnen maken van investeringen. Evenwichtige keuzes dienen te worden gemaakt en het voeren van een zorgvuldig en transparant participatieproces is daarom noodzakelijk. In dat proces wordt de optimale balans gezocht tussen techniek, omgeving en economie. Zo’n proces zorgt ervoor dat iedereen begrijpt waar het om gaat, mee kan doen, en de uitkomsten van het participatieproces volledig worden bepaald door de polderbewoners zelf. Lageland is er klaar voor. Power to the people!

 

Op de pagina van Lageland is te zien wat Collectief Duurzaam Lageland allemaal doet.