Grunneger Power is verenigde power

7 januari 2021

Energiecoöperatie Grunneger Power ondersteunt duurzame burgerinitiatieven in Groningen, zoals die in de Reitdiepwijk. Procesbegeleiders Mirjam Pruis en Marie Smeding pionieren mee, helpen bij de uitvoering of de ontwikkeling van ideeën. Altijd onafhankelijk, samen lerend, en met een grote bak humor. Procesbegeleider Marie Smeding over de kracht van samen.

Versterken, versnellen, verbinden en pionieren. Als Marie Smeding (38) kort zou moeten samenvatten wat Grunneger Power voor Groningers kan betekenen, dan komt dit aardig in de buurt. Als kersverse procesbegeleider is ze sinds enkele maanden verantwoordelijk voor de ondersteuning in verschillende wijken, waaronder de Reitdiepwijk.

‘Een prachtige en inspirerende wijk’, vindt ze, ‘waar hele toffe en waardevolle dingen gebeuren.’ Een voorbeeldwijk ook als het gaat om samenwerken. Smeding kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat burgers het heft in handen nemen en gezamenlijk in actie komen in de duurzame energietransitie. Liefst vandaag nog.

‘Die overgang naar een duurzame manier van leven is nu in volle gang’, aldus Smeding. ‘De energiewereld is een ingewikkeld speelveld met allerlei krachten en belangen, waarin het ook nog veel zoeken is. Daarom is nu het moment om mee te denken en een stem te krijgen in dit proces.’

Grunneger Power heeft de handvatten in huis om die stem vorm te geven. De kennis om een voorlichtingsavond inhoudelijk goed voor te bereiden. De middelen om de organisatie te versoepelen. Tips om meer bewoners te activeren. De vaardigheid om het soms lastige jargon uit onderzoeken te vertalen in gewone mensentaal en de resultaten helder te communiceren, zoals in deze krant.  En niet te vergeten een groot netwerk en korte lijntjes die van omwegen vaak olifantenpaadjes maken.

Smeding: ‘Kort gezegd helpen we initiatiefnemers met alles wat ze nodig hebben om te kunnen doen wat ze willen doen. We beschikken over een  toolkit waarmee we hulp op maat aan kunnen bieden. We zijn er echt voor bewoners, gaan altijd uit van de vraag: wat hebben jullie nodig?’

En natuurlijk, zegt Smeding, weet Grunneger Power ook niet alles. Dat kan ook niet, aangezien alles constant in beweging is. ‘Maar stilzitten en niks doen is geen optie. Juist daarom gaan we zo graag met anderen die zoektocht aan. Je komt zo veel verder als je je verenigt.’

Iedereen die hulp kan gebruiken bij wat voor energiekwestie dan ook, kan bij Grunneger Power aankloppen. ‘We zijn beschikbaar om mensen die zich hebben verenigd te begeleiden bij vervolgstappen’, zegt Smeding.  ‘We kunnen zo aanschuiven bij een overleg of input leveren voor een workshop of oproep. We zijn er met expertise, en ook om soms even die duurzame schop onder de kont te geven. Onze hulp inschakelen, dat betekent dat je er een kritische vriend bij krijgt."’ Hiernaast beschikt de coöperatie over speciaal opgeleide wijkenergiecoaches, die bij mensen thuiskomen als ze individuele vragen hebben over energie of verduurzaming.

Het moment waarop de organisatie in beeld komt, verschilt per situatie. Zo hadden de enthousiastelingen in de Reitdiepwijk vooral behoefte aan ondersteuning in de communicatie. Smeding: ‘Zij waren al een poos bezig, wisten precies wat er speelde in de wijk en hadden al veel zelf op poten gezet: een studie naar warmtepompen, een actie voor de collectieve inkoop van groene daken, een duurzaamheidsspreekuur. Wij helpen ze om al deze initiatieven nog beter over het voetlicht te brengen en meer draagvlak te creëren.’

Het afgelopen jaar is Grunneger Power ook benaderd door een groep buren van de Noordelijke eilanden, die samen de overstap naar een collectieve warmtevoorziening onderzoekt. ‘Deze bewoners willen graag een eigen warmtenet aanleggen, waardoor bewoners  duurzame warmte kunnen gebruiken,, waarbij geen aardgas meer nodig is’, legt Smeding uit.

Een hele klus, waarbij de ervaring in de wijk Paddepoel goed van pas komt. Hier is eerder al een verkenning naar een eigen warmtenet onder begeleiding van Grunneger Power gestart. Smeding: ‘Onze organisatie heeft een groot landelijk netwerk, en inmiddels veel kennis en ervaring over deze ingewikkelde processen. Het is geweldig dat we ook op deze manier initiatieven van bewoners kunnen ondersteunen.’

Een volgende stap is om bewoners in de verschillende wijken uit de stad aan elkaar te linken, zodat iedereen ook van elkaars ervaringen kan leren.

Grunneger Power telt op dit moment ongeveer 2000 leden. Veel van hen willen graag actiever worden op het gebied van duurzame energie. ‘Dan kijken we samen naar de beste manier om dat in gang te zetten: kan iemand aansluiten bij een bestaand initiatief, of wil iemand juist iets nieuws starten?’

Voor wie best actief wil worden, maar last heeft van enige drempelvrees, heeft Smeding een geruststellende boodschap: ‘Er is nog zo veel in ontwikkeling, er is altijd iets te doen dat past bij wie je bent. Dus sluit je vooral aan bij een wijkinitiatief. Samen sta je sterker.’