Grunneger Power roept bewoners op mee te denken over warmtenet

6 januari 2021

Voor bewoners van Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd is het vanaf nu mogelijk om mee te denken in het ontwerp voor een eigen warmtenet.  In een huis-aan-huis-brief over het project ‘Buurtwarmte’ worden bewoners door Grunneger Power opgeroepen om zich te laten informeren en mee te denken over de plannen. Er worden verschillende online bijeenkomsten gehouden waarin bewoners alles wordt uitgelegd. Een warmtenet kan de huidige gasaansluiting op een duurzame en betaalbare manier vervangen. Het project ‘Buurtwarmte’ is voor bewoners van ruim 3.000 eensgezinswoningen en portieketageflats in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. In de loop van 2021 zal duidelijk zijn of het haalbaar is om voor deze woningen een warmtenet te realiseren.

Buurtwarmte voor meer bewoners
Grunneger Power maakte eerder samen met bewonersinitiatief Paddepoel Energiek een conceptontwerp voor een duurzaam warmtenet voor 450 woningen in “de negen stempels” in Paddepoel. Dit ontwerp is vorig jaar gepresenteerd aan 200 bewoners uit de buurt. De gemeente Groningen geeft nu de kans om de verkenning naar een warmtenet uit te breiden naar ruim 3.000 aansluitingen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Dat betekent dat meer mensen kunnen meedoen.

Een warmtenet van Groningers zelf
Grunneger Power is de lokale energiecoöperatie binnen de gemeente Groningen. De coöperatie helpt Groningers verduurzamen op zo’n manier, dat mensen erbij worden betrokken. Op die manier wordt energievoorziening weer van Groningers zelf, in plaats van grote bedrijven of de overheid alleen. Iedereen kan meedenken. Steven Volkers van Grunneger Power: “Wat betreft de aanleg van een warmtenet willen we graag dat bewoners meedenken in het ontwerp. Dat vinden wij belangrijk, omdat bewoners zo maximale zeggenschap hebben over hun duurzame warmtevoorziening.”

Aanpak
Meedenken en mee-ontwerpen betekent dat bewoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden aan een duurzame warmtevoorziening. Dat kan bijvoorbeeld via bredere online informatiebijeenkomsten, koffie-momenten in de wijk, werkgroepen en een breed bewonersonderzoek.

Meer informatie
In december zijn er verschillende (online) informatiebijeenkomsten voor bewoners van Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. De eerste is op dinsdagavond 8 december. Aanmelden is verplicht en kan via de website: www.grunnegerpower.nl/buurtwarmte. Bewoners die zich hebben opgegeven krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst een link toegestuurd om aan de online bijeenkomst deel te nemen. Op de website van Grunneger Power kunnen bewoners en eigenaren tevens meer informatie vinden, en kunnen zij zich melden als zij betrokken willen zijn in het vervolg.