Het gaat uitstekend met ons!

29 januari 2021

Berichten in een Gronings weekblad en zuster-uitgaves wekken de indruk alsof met het bestuur en werkorganisatie van Grunneger Power veel mis zou zijn. Wij kunnen de makers van deze berichten gerust stellen; met Grunneger Power gaat het uitstekend. Dit lichten we graag toe.

Er ligt een enorme opgave voor alle Groningers om de energietransitie te versnellen. Deze opgave legt druk op ieders omgeving. De één merkt dat zijn energierekening steeds hoger wordt. De ander ziet dat er aanspraak wordt gemaakt op daken, uitzicht, of natuurgebied om zonnepanelen of windmolens te plaatsen. Energiecooperatie Grunneger Power staat als burgerinitiatief met 2000 leden vooraan in de energietransitie. Onze burgerbeweging is één van de grootste van Nederland en een voorloper in Europa. Wij zorgen ervoor dat de energietransitie een maatschappelijke transitie is waarbij eigenaarschap, inspraak, deelname en eerlijkere verdeling van lasten en lusten worden vormgegeven. Iedereen is welkom om lid te worden, Grunneger Power is van en voor álle Groningers. Dat is statutair geregeld, we zijn een coöperatie en daarmee is de organisatie van haar leden. Onze leden, dat zijn huurders, woningeigenaren, mensen die veel weten over verduurzaming en mensen voor wie het allemaal nieuw en misschien spannend is. We helpen elkaar, al 10 jaar, en daar zijn we ongekend trots op.

Dat er een enorme druk ligt op ieders omgeving begrijpen wij als geen ander. Dat de manier van berichtgeving in de media gaat zoals afgelopen weken begrijpen wij niet. In de media worden suggesties gewekt met onvolledige citaten en feitelijke onjuistheden. De feitelijkheden zijn heel anders dan de gesuggereerde verbanden.

Met Grunneger Power gaat het uitstekend op het gebied van maatschappelijke impact én financiële huishouding. Samen bereikten we de mogelijkheid om onze eigen buurtwarmtenetten te realiseren, bepalen we als bewoners hoe ons aardgasvrije wijk of dorp eruit komt te zien en krijgen ook mensen met een kleine portemonnee alle mogelijkheid om te profiteren van de energietransitie. Dat doen wij met veel plezier en door samenwerking te zoeken met meer dan dertig Groningse energiecollectieven, de gemeente en partners zoals de Natuur- en Milieufederatie en de Groninger Energiekoepel.

Intern loopt ook alles goed. Het huidige bestuur is ontstaan en gevormd in de periode vlak voor de beoogde bestuurswisseling in november 2019. Naar het oordeel van deze zes bezorgde leden was er grote kans dat de missie en organisatie van GP in gevaar zou komen. Enerzijds door het handelen en de intenties van het zittende bestuur (dat statutair al eerder gewisseld had moeten zijn) en anderzijds door de intenties van het kandidaatsbestuur met de werkorganisatie. Vlak voor de ALV op 27 november werd duidelijk dat het zittende bestuur zou aftreden en dat het kandidaatsbestuur niet zou aantreden. Zo is november 2019 er na ruime instemming van de Algemene Leden Vergadering het huidige bestuur aangetreden. Dit bleek het vehikel voor rust en een heldere visie. En dat is nodig, als je een voorloper bent.
De pionierspositie die Grunneger Power vervult heeft ook een minder glorieuze kant. Dat we onjuist, onbeschoft en op persoonlijke titel worden aangesproken in mails, kranten of online is namelijk ook part-of-the-deal geworden. En dat gaat ons écht te ver. De mensen betrokken bij Grunneger Power doen dat vanuit een intrinsieke motivatie om de inwoners van Groningen verder te helpen in de eerlijke energietransitie waar we -of u dit nu wilt of niet- middenin staan. Onze mensen durven u de leuke én oncomfortabele vragen te stellen die nodig zijn in deze missie. En elk van deze mensen zal altijd met respect luisteren naar uw antwoord.

Blijkbaar hebben sommige mensen de directe toegang tot ons niet gevonden. Wij vragen een ieder van jullie dan ook expliciet om de leuke en oncomfortabele vragen aan ons te blijven stellen. Deze uitnodiging tot het goede gesprek staat hierbij voor iedereen open. Dit laten wij ook weten aan de rest van Groningen in een ingezonden brief richting Dagblad van het Noorden.

Het voeren van het goede gesprek over het vormgeven van de energietransitie in onze eigen leefomgeving, dat moet nu. Ook als dat gesprek oncomfortabel is. Als we dit niet doen dan worden er voor ons en zonder ons fundamentele keuzes gemaakt, in plaats van door en met ons. In Groningen weten we hoe het voelt, als anderen weglopen met de opbrengsten van de opwek van “onze” energie. En dát laten wij niet weer gebeuren. Zelf regie nemen; dat is Grunneger Power.

De feitelijke onjuistheden in de media helpen niemand in het voeren van dit goede gesprek. Eén van de onjuistheden komt ons wel goed uit. De werkorganisatie wordt in de geschreven artikelen beschreven als twintigers. Dat zien wij als compliment over onze klaarblijkelijk fris uitziende teamleden. Toch willen we liever eerlijk zijn; feitelijk bestaat het team uit 12 professionals van álle generaties. Samen met meer dan 60 vrijwilligers, waaronder 6 bestuurders, zetten wij ons in voor alle wijken en dorpen die de gemeente Groningen rijk is. Nooit eerder betrokken we zoveel mensen bij onze eigen energietransitie.
Ons werk doen wij, zodat u straks voelt dat de energietransitie van u is. In uw hart, en in uw portemonnee.

Gelukkig voelen wij het vertrouwen van onze leden.
namens het bestuur en de werkorganisatie van Grunneger Power

Niels Tempel, secretaris van het bestuur

Steven Volkers, directeur