Waarom ondersteuning van Grunneger Power?

Woon je in gemeente Groningen en heb je een goed groen idee? Of ben je met je straat,- wijk-, of dorpsgenoten al begonnen met een duurzaam initiatief en kom je even niet verder? Of, zou je willen dat je een goed idee had? Grunneger Power is er om jou, of jullie te helpen.

Grunneger Power is er voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor verduurzaming en daar iets geweldigs mee doet: als (startend) burgerinitiatief betrek jij/jullie straat,- wijk,- of dorpsgenoten bij verduurzaming. Zelf beslissen wat er in eigen omgeving gebeurt, de lokale economie versterken. Dat is iets om trots op te zijn! Ondanks dat we weten dat de meeste gepassioneerde mensen heel misschien ook wat eigenwijs zijn, hopen we dat jullie ook zien dat je niet alles alleen hoeft uit te vinden. Grunneger Power ondersteunt jou/jullie waar nodig; in bijvoorbeeld postcoderoosprojecten, juridische puzzels, wijk-energieplannen of in communicatievraagstukken. Natuurlijk leggen we graag uit wat, en hoe we kunnen helpen.

Image

Samen kun je meer dan alleen

Momenteel zijn er in de gemeente Groningen enorm veel "bottum-up" duurzaamheidsinitiatieven. Bij Grunneger Power komen we samen. Samen vormen we een coöperatieve bundel van opgedane kennis op allerlei vlakken, een netwerk van gelijkgestemden, een gesprekspartner voor overheden, en delen we de liefde voor een mooiere wereld. Als lezer weet je dit allang: door samen te werken kunnen we meer. Daarom werken er bij Grunneger Power mensen die professioneel kunnen begeleiden in je idee/jullie initiatief.

Wat is die professionele begeleiding

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk draagvlak is voor de activiteiten van een initiatief, is participatie nodig. Daarmee bedoelen we, dat je als initiatief zoveel mogelijk mensen in de omgeving enthousiast wil maken en betrekken in de plannen die er zijn. Oftewel: in actie komen op een goede manier! Het is immers jullie gedeelde omgeving. Toch is het onhandig, als iedereen op elk moment wil meedenken, of meebeslissen. Misschien is het duurzaamheidsinitiatief allang uitgedacht over een mooie actie, is alles al in kannen en kruiken, en dan komt daar de buurman die er ook nog even wat van wil vinden… het er totaal niet mee eens is, of misschien wel een veel mooier plan heeft.

Om bijvoorbeeld dit soort situaties te voorkomen helpen we jullie. Samen werken we volgens de participatiemethode “WILLEN - KUNNEN - DURVEN - DOEN”.

Over onze participatiemethode
Image

Ook de bewoners van de George Pirestraat weten dat je samen meer kan dan alleen.

Tools met bewezen kracht
En wat betekent die professionele begeleiding dan heel concreet? Nou, dat kan van alles zijn! Omdat vele initiatieven je al voor zijn gegaan, hebben we samen met kennisinstellingen - zoals de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO - én met expertise van buurtinitiatieven, bestaande 'tools' verzameld en doorontwikkeld. Deze tools kunnen jullie initiatief in elke fase verder kan helpen. Ze zijn ontwikkeld dóór en vóór buurten, en daarom hebben ze hun kracht al bewezen. Denk bijvoorbeeld aan een buurtonderzoek (willen), warmtebeeldcameraworkshop (kunnen), duurzame huizenroute (durven) of een inkoopactie zonnepanelen of spouwmuurisolatie (doen). Maar ook deze Corona-tijden maken ons creatief. We maken er onze uitdaging van om elkaar te blijven ontmoeten, maar dan digitaal! Wist je dat we jullie kunnen helpen een online pubquiz te organiseren? Of dat we je graag helpen om via een enquête de wensen van de buurt te inventariseren?

We gaan het niet moeilijker maken dan het is

Deze methode is gebaseerd op de natuurlijke fasen die je doorloopt om met elkaar (dus: collectief) in actie te komen. De “beste” uitkomst is er, als jullie initiatief bestaat uit mensen met verschillende achtergrond / interesse / expertise. Maar, we gaan het niet moeilijker maken dan het is; als Grunneger Power begeleiden we jou/jullie met veel plezier in dit proces. Ontbreekt er een expertise? Dan helpen we. Is er een ander initiatief die kan inspireren? Dan verbinden we. Even die schop onder de kont nodig? Akkoord! In elke fase van het doorlopende proces kunnen wij een rol spelen om te ondersteunen. En dan met het doel, dat we op den duur niet meer nodig zijn.

Contact opnemen

Gratis

Onze financiering ontvangen we van GP-leden, overheden, en door middel van gezamenlijk opgestelde business modellen in samenwerkingen. Het komt erop neer, dan onze begeleiding gratis is, en 100% onafhankelijk. Grunneger Power heeft dus geen enkel belang in de ondersteuning, anders dan elkaar ontzettend helpen in onze gedeelde belangrijke missie.

Ik heb nog vragen.

Dat kan altijd. Neem in dat geval gerust contact met ons op.