Kinderen zijn zuinig met energie – diploma voor 116 Junior Energiecoaches

9 december 2020

De gemeente heeft Energiecoaches aangesteld die gratis advies geven over eenvoudige energiebesparende maatregelen. Ook kinderen doen enthousiast mee. Na een leuke en leerzame opleiding krijgen 116 kinderen een diploma Junior Energiecoach.

In de afgelopen maanden deden 179 gezinnen in de gemeente Groningen mee aan de wintereditie van Junior Energiecoach. Dit leuke en leerzame spel is bedoeld voor  kinderen van 7 tot 12 jaar. Samen met hun ouders gaan zij actief aan de slag met energiebesparing, aan de hand van filmpjes en spelletjes.

Wethouder Philip Broeksma is blij met de enthousiaste deelname van de Groningse jeugd. ,,Iedereen kan bewust omgaan met energie. Hier geven kinderen het goede voorbeeld. Dat is waardevol, want: jong geleerd, oud gedaan.’’

Nieuwe ronde
De feestelijke uitreiking van de diploma’s kon door de corona-maatregelen helaas niet doorgaan.  De diploma’s zijn daarom via de post verstuurd en het feest wordt verplaatst naar het najaar. Dan wordt er ook  weer een nieuwe ronde van Junior Energiecoach georganiseerd. Gezinnen die mee willen doen, in totaal 300, kunnen zich al opgeven door het contactformulier in te vullen op www.juniorenergiecoach.nl.

Gratis energieadvies
Junior Energiecoach is één van de acties van het Energieloket van de gemeente Groningen, in samenwerking met Grunneger Power. Inwoners kunnen hier ook gratis advies  krijgen van een volwassen energiecoach, over praktische maatregelen om hun energierekening omlaag te brengen. Te denken valt aan tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie. Aanmelden kan op deze pagina. Voorlopig worden de adviezen alleen op afstand gegeven.

Leerzaam voor het hele gezin
Eén van de deelnemende gezinnen aan Junior Energiecoach was het team 'Kovvie mit kouke' uit de Reitdiepwijk. Het team, bestaande uit Patrick, Marieke, Arwen (11), Eden (9) en Uma (3), is vol enthousiasme bezig geweest om via kleine maatregelen het huis te verduurzamen. Vader en dochter Arwen hebben het hele huis in kaart gebracht in een schriftje en alle gloeilampen vervangen. Vader Patrick geeft aan dat deelname aan het spel erg goed is voor de bewustwording van zijn gezin over hun energiegebruik. “Het is bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk geworden wie er altijd het langst onder de douche staat - en dat is niet moeder Marieke of één van de kinderen.”