Klein Rivierenbuurt toont zich groot in duurzame ambities

9 mei 2019

Dinsdag 8 januari liep het Multifunctioneel Centrum De Stroming vol met 25 Rivierenbuurt-bewoners, om te starten met het samen verduurzamen van de buurt. Door middel van een interactieve sessie toonden de bewoners zich actief. Samen werd bedacht om met de buurt inkoopacties en evenementen te gaan organiseren, opties tot collectieve warmtevoorziening te onderzoeken en andere kansen te benutten om een energieneutrale Rivierenbuurt te realiseren.
De Rivierenbuurt is een buurt van contrasten: student en Stadjer wonen naast elkaar, koopwoningen en (sociale) huur wisselen elkaar af. Vergeleken met andere buurten is de Rivierenbuurt een kleine buurt, en vol leven. Aan de rand van de buurt gaat de komende jaren veel gebouwd worden. Het Groninger hoofdstation krijgt straks een busplatform en ingang tot het station midden in de Rivierenbuurt. Deze gebiedsontwikkeling bleek ook aanleiding tot deze bijeenkomst. Want, als de buurt toch bezig is met (ver-)bouwen, welke kansen biedt dit voor verduurzaming?
Bij de bewonersavond werd in groepjes met een facilitator gebrainstormt over korte- en lange termijn kansen voor de buurt. De aanwezigen spraken bijvoorbeeld over zonnedaken op de grote appartementencomplexen in de buurt. Logisch, want veel inwoners hebben geen eigen dak in deze buurt. Ook is er een groep buurtbewoners ontstaan die samen met de buurtvereniging vervolgstappen willen ondernemen, zoals het organiseren van een evenement, gezamenlijke inkoopacties van bijvoorbeeld zonnepanelen of radiatorfolie, of wellicht in de vorm van een eigen energiecoöperatie om een buurt-warmtenet te realiseren.
Initiatiefnemer van de avond, Henk Harmsma, vertelt in deze blog dat hij sowieso gelooft in het samen oppakken van de uitdagingen die er liggen. ‘Alleen zetten we allemaal maar een klein stapje. Terwijl je als je het met een groep bewoners samen aan de slag gaat, je écht een verschil kunt maken maken’. De Rivierenbuurt is een buurt waar de energie vanaf straalt!
De bewonersavond werd georganiseerd door de Buurtvereniging Rivierenbuurt. Groningen Woont Slim, Buurkracht en Grunneger Power werkte mee aan de invulling. Woon je in de Rivierenbuurt, óf een andere buurt in de stad en wil je ook meedenken, meepraten en meebeslissen over de duurzaamheidsplannen in de wijk? Neem dan contact met ons op!