Laatste informatiebijeenkomst Windplatform Verkenning

19 februari 2020

Op 11 maart (Roodehaan) en 12 maart (Westpoort) vinden de laatste informatiebijeenkomsten van de Verkenning Windplatform plaats. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de verkenning tot nu toe gepresenteerd. Mensen die bij de bijeenkomst willen zijn dienen zich op te geven via het aanmeldformulier op de website: www.windplatformgroningen.nl.

Nog niets bekend
Het is belangrijk om te weten dat er nog niets besloten is over de komst van windmolens. Dat kan ook niet: om tot besluitvorming te komen is gezamenlijk onderzoek -een verkenning- zowel belangrijk als nodig. In het Windplatform is samen met betrokkenen verkend of windenergie haalbaar is. En als dat haalbaar is: onder welke voorwaarden. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen zijn uitgenodigd om te laten weten wat men denkt, wilt en vindt. Daarom waren er persoonlijke gesprekken, inloopavonden en klankbordgroepen.

Uitkomsten
De uitkomsten tot nu toe zijn de basis voor het advies dat wordt gegeven aan de gemeenteraad. Hier worden de uitkomsten van een enquête onder inwoners nog aan toegevoegd. Deze enquête doet de RUG na de informatieavonden. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in juni 2020 of, en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is in de genoemde gebieden. Dit besluit moet daarna nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Meer informatie over het Windplatform is hier te vinden.