Nieuw bestuur Grunneger Power

20 december 2021

Tijdens de najaars-ALV van 17 november jl. is door onze leden het nieuwe bestuur van Grunneger Power vastgesteld. Wij stellen ze graag aan je voor!

Van links naar rechts:

Niels Tempel. Een vertrouwd gezicht met inmiddels een aantal jaren ervaring als bestuurslid bij Grunneger Power en eerder ook bij de Groenste Buurt. Hij stelde zich opnieuw verkiesbaar en zal weer de rol van secretaris op zich nemen.

Barbara Huneman is als bestuurslid verkozen en tijdens de eerste bestuursvergadering gekozen als nieuwe voorzitter. Zij is werkzaam in de coöperatieve wereld als directeur public affairs en energy bij Avebe en heeft ervaring in zowel het publieke als het private domein.

Gaaike Euwema stelde zich ook opnieuw verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Met zijn achtergrond als programmamanager duurzaamheid bij Noorderpoort zet hij zich de komende periode opnieuw in voor Grunneger Power.

We namen afscheid van bestuursleden Gert van den Bremen en Jack van der Palen. We bedanken hen voor hun zeer gewaardeerde inzet!

Het nieuwe bestuur gaat vol enthousiasme aan de slag met het vastgestelde strategisch kader 2021-2024.