Zonneparken Oosterhorn

Gemeente Eemsdelta

Groningen Seaports is voornemens om twee nieuwe zonneparken te ontwikkelen van gezamenlijk 30 hectare, op haar industrieterrein Oosterhorn. Dat doet zij samen met Eneco, Wirsol en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power, onder de naam ‘Bronnen VanOns’. Belangrijk uitgangspunt is dat de geproduceerde zonne-energie lokaal gebruikt wordt. Daarom zal de opgewekte energie geleverd worden aan inwoners van de gemeente Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam en Loppersum), maatschappelijke organisaties en plaatselijke bedrijven.
Bewoners en bedrijven doen mee
Inwoners van de gemeente Eemsdelta, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven kunnen op meerdere manieren participeren in het zonnepark. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten. Op 12 juli 2018 hielden wij in Delfzijl een eerste infobijeenkomst voor bewoners en bedrijven uit de omgeving. Op 28 mei 2019 hielden we een extra bijeenkomst in Borgsweer. Bewoners konden zich laten informeren over de voorgenomen plannen en over het proces om in die plannen mee te denken. Zij konden zich direct aanmelden voor een werkgroep, om de plannen verder uit te werken.
Vragen?
De belangrijkste vragen en antwoorden over de Zonneparken Oosterhorn hebben we voor je op een rij gezet. Je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen als jouw vraag nog niet wordt beantwoord.
/

Werkgroep
Een werkgroep van omwonenden, bewoners en bedrijven uit de omgeving gaat nu verder aan de slag. Verschillende keren zijn zij al bij elkaar gekomen. Samen met de partners zullen zij het aanbod voor bewoners en bedrijven verder uitwerken en de inpassing van de zonneparken in de omgeving vormgeven. Aan welke ruimtelijke voorwaarden moeten de parken voldoen en hoe profiteert de omgeving ervan? De uitkomsten van deze werkgroep zijn input voor de aankomende bijeenkomsten voor belangstellenden.
Kan ik meedoen?
Natuurlijk! Meedoen kan op verschillende manieren. Nu al kun je met samen met ons meedenken, via deelname aan de werkgroep. Wil je gewoon op de hoogte blijven? Dat kan ook. Je wordt dan uitgenodigd voor de algemene bewonersavonden. Op een later moment wordt het ook mogelijk om financieel te participeren. Ik wil meedoen met Zonneparken Oosterhorn