Zonneparken Oosterhorn

Delfzijl, Appingedam en Delfzijl

Zonneparken Oosterhorn

Groningen Seaports is voornemens om twee nieuwe zonneparken te ontwikkelen van gezamenlijk 30 hectare, op haar industrieterrein Oosterhorn. Dat doet zij samen met Eneco, Wircon en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power, onder de naam ‘Bronnen VanOns’

Belangrijk uitgangspunt is dat de geproduceerde zonne-energie lokaal gebruikt wordt. Daarom zal de opgewekte energie geleverd worden aan inwoners van de toekomstige DAL-gemeente (Delfzijl, Appingedam en Loppersum), maatschappelijke organisaties en plaatselijke bedrijven.


Bewoners en bedrijven uit de omgeving doen mee

Inwoners van de toekomstige DAL-gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven kunnen op meerdere manieren participeren in het zonnepark. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.

Op 12 juli jl. hielden wij gezamenlijk in de Molenberg een eerste infobijeenkomst voor bewoners en bedrijven uit de omgeving. Zij konden zich laten informeren over de voorgenomen plannen en over het proces om in die plannen mee te denken. Aanwezigen konden zich direct aanmelden als geïnteresseerde of als deelnemer van een werkgroep.

De werkgroep van omwonenden, bewoners en bedrijven uit de omgeving gaat nu verder aan de slag. Zij zullen samen met de partners het aanbod voor bewoners en bedrijven verder uitwerken en de inpassing van de zonneparken in de omgeving vormgeven. Aan welke ruimtelijke voorwaarden moeten de parken voldoen en hoe profiteert de omgeving ervan? De uitkomsten van de werkgroep zijn weer input voor de aankomende bijeenkomsten voor belangstellenden.


 

Deel dit project

Voor een groter succes kunt u dit project delen op Twitter of Facebook, laat zien dat u betrokken bent!

Delen met:

Kan ik meedoen?

Goed dat je wilt meedoen! Natuurlijk kan dat. Meedoen kan op verschillende manieren. Je kunt met ons meedenken (door je aan te melden voor de werkgroep), je kunt op de hoogte blijven (je wordt dan uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst) en je kunt op een later moment ook financieel participeren door te investeren. Via de knop hieronder kun je je gegevens bij ons achterlaten en aangeven op welke manier je betrokken wilt zijn. Wij nodigen je uit om samen met ons onderdeel te worden van het vervolgtraject.

Ik wil meedenken/meedoen met Zonneparken Oosterhorn

 

De eerste werkgroepbijeenkomst werd georganiseerd op woensdag 29 augustus, de tweede op 1o oktober. Iedereen die zich heeft opgegeven voor de werkgroep is van harte welkom. Mocht je je nog niet hebben opgegeven voor de werkgroep, maar wil je wel graag deelnemen, dan kun je dat alsnog doen door contact met ons op te nemen.