Onze reactie op ranglijst stroomleveranciers

30 april 2019

Ook dit jaar publiceerde WISE een ranglijst van duurzame stroomleveranciers. Hoe kan het dat ons coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam een zesje scoort, terwijl wij 100% groene stroom leveren? Wij vinden dat het onderzoek voorbij gaat aan datgene wat wij, samen met al onze leden, doen in de Stad. Dat is niet te vangen in een lijstje! Lees hier onze reactie op het onderzoek.

Vooropgesteld; wij leveren 100% groene stroom aan onze leden, via Noordelijk Lokaal Duurzaam. Het onderzoek geeft ons daarom de hoogst mogelijke score voor de levering van wind- en zonne-energie: een rapportcijfer 10.

Dat wij toch middelmatig scoren op de ranglijst heeft te maken met het belang dat WISE toekent aan bedrijfsbezit van energie-opwek. Dat wij geen directe eigen productiecapaciteit hebben, wordt ons zwaar aangerekend. Juist omdat Grunneger Power met haar leden zélf duurzame energie opwekt en bespaart. Zolang we met elkaar nog niet voldoende opwekken zijn we helaas nog deels afhankelijk van de handelsmarkt (voor de leveringszekerheid naar onze leden).

Onze invulling van de energietransitie is een heel andere dan die van de fossiele energiebedrijven en nieuwe hippe groene varianten. In alle gevallen* zitten hier grote investeerders achter, die maar één ding doen: een ouderwetse markt ‘vergroenen’, waarin wij als burgers consument blijven en de ‘prijs’ betalen.

Grunneger Power wil energie weer van burgers maken, door hen zelf energie te laten maken. De omvang waarmee wij als burgers collectieve energieprojecten realiseren groeit gestaag. Wij zijn in staat om ons breder en professioneler te organiseren. Daarmee krijgen we vertrouwen en invloed. Naast de overheid en de markt ontstaat er een nieuw speelveld: die van de georganiseerde burger. Die is niet langer alleen een consument, maar voelt zich verantwoordelijk voor haar eigen leefomgeving en wordt daarom ook een producent van energie. Grunneger Power creëert geen marktwaarde voor het bedrijf, maar creëert gebruikerswaarde voor haar leden. Dat betekent: collectief bezit – of in ieder geval zeggenschap – over onze eigen energie.

En daarom scoren we elk jaar beter op eigen productie, lees: de productie van onze leden in gezamenlijke zonneprojecten, zoals de Alfa Postcoderoos (1.000 panelen) en het Zonnepark Vierverlaten (8.000 panelen).

Tot slot: Grunneger Power is een maatschappelijke onderneming en dat gaat verder dan groene energie leveren. Door gezamenlijk lokaal te investeren in onze leefomgeving zorgen wij voor een sterkere Stad en regio; sociaal, economisch en ecologisch. Daarmee heeft duurzaamheid voor ons een veel diepere betekenis dan de betekenis die WISE hanteert.

* Noot: De positieve uitzondering is het coöperatieve energie bedrijf DE Unie (zij scoren een 10). Vanuit hun historie leveren zij windenergie van de coöperatie de Windvogel die inmiddels 25 jaar bestaat. De jonge generatie burger-energiecoöperaties (vanaf 2010) zijn nog bezig om hun collectieve opwek op te bouwen. En dat is nu precies wie wij zijn en wat wij doen!