Selwerd loopt warm voor aardgasvrije plannen

8 mei 2019

Meer dan 50 bewoners uit Selwerd kwamen af op de buurtbijeenkomst Sunny Selwerd Energie, afgelopen donderdag. In 2035 moet Groningen aardgasvrij zijn. Maar wat houdt deze ambitie in voor de Selwerders? In wijkcentrum de Berk gingen we in gesprek met bewoners om te kijken wat de duurzaamheidswensen zijn, en hoe we kunnen helpen die wensen waar te maken! Wat kunnen bewoners zelf al doen, en hoe zijn ze samen sterker?

Er wordt al een boel samen met andere bewoners aangepakt in Selwerd. Van buurtmoestuinen en de aanplant van 16 bomen, tot de komst van ondergrondse afvalsystemen. Bewoners steken de handen uit de mouwen om de buurt tot een mooiere plek te maken. Dat doen ze op eigen initiatief en vaak samen met de gemeente. ‘Zo maakten wij zelf een plan, verzamelden we handtekeningen in de buurt en daarmee gingen we naar de gemeente,’ vertelt een buurtbewoner.

En wat kunnen we samen doen als het gaat om duurzaamheid? Buurtbewoners opperden verschillende ideeёn, van het bundelen van de kennis van VvE’s, tot het realiseren van een gezamenlijk zonnedak en het collectief inkopen van maatregelen, zoals zonnepanelen en dubbelglas. En wat zijn de mogelijkheden voor een aansluiting op een warmtenet, door 050 Buurtwarmte of WarmteStad?

Tijdens de bewonersavond hebben we vooral opgehaald wat bewoners belangrijk vinden en waar hun behoefte ligt. Meerdere bewoners gaven aan informatievoorziening belangrijk te vinden: hoe kunnen we er als bewoners weten wat er allemaal mogelijk is in de wijk, nu en in de toekomst? Daar gaan we nu verder aan de slag! Het Wijkenergieteam gaat daarbij helpen.

Wijkenergieteam
Een aantal bewoners in de wijk zet zich zelfs al actief in voor duurzaamheidsmaatregelen in de buurt. Naar aanleiding van de bewonersavond is het de bedoeling dit initiatief uit te breiden. Wil je meedenken en meepraten over de duurzaamheidsplannen in de wijk? Neem dan contact met ons op!

De bewonersavond werd georganiseerd door Wijkplatform Selwerd. Grunneger Power werkte daaraan mee, samen met Groningen Woont Slim, Buurkracht, Warmtestad, 050 Buurtwarmte en de Gemeente Groningen.