Standpunt Grootschalige Windenergie

30 september 2019

De afgelopen maanden organiseerden we verschillende ledenbijeenkomsten over grootschalige windenergie (waarin grootschalig verwijst naar de grootte van de windmolens), die hebben geresulteerd in ons Standpunt Grootschalige Windenergie. Dit document is tot stand gekomen met de input van onze leden tijdens deze verschillende vergaderingen, discussies en dialoogsessies (waaronder de Algemene Ledenvergaderingen van 21 november 2016 en 19 april 2017 en een themabijeenkomst op 13 september 2016) en via de ingezonden reacties per e-mail. Wij willen alle leden bedanken voor hun respons, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan ons officiële Standpunt.

Grunneger Power en Grootschalige Windenergie

Het Standpunt Grootschalige Windenergie verwoordt onze visie op de noodzaak van en de voorwaarden voor windenergie in de stad Groningen. Een wezenlijke voorwaarde voor Grunneger Power is dat de windmolens in handen komen van de burgers en dat lusten en lasten van de molens gedeeld worden. Wij vinden het belangrijk om onder deze voorwaarden mee te doen in een verkenning rondom windenergie. De visie van onze leden blijft in dit alles leidend.