Uitnodiging voor initiatieven: Webinar Gemeente Groningen – Duurzame zon en wind, de plannen van de gemeente

9 december 2020

De volgende brief kregen we van de gemeente Groningen:

 

Beste energie initiatieven en energie coöperaties,

De gemeente Groningen wil  jullie uitnodigen voor een online bijeenkomst op maandag 14 december van 20:00 tot 21:30.
Deze webinar is speciaal bedoeld voor leden van energie initiatieven en dus ook energiecoöperaties  in de gemeente Groningen.
Ook wijk- of dorpsvereniging met een energie commissie vallen hieronder. Iedereen die in georganiseerde vorm bezig is met de energietransitie in zijn of haar buurt.

Het leek ons als energieteam van de gemeente Groningen goed om jullie eens bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame opwek van energie in onze gemeente.
Wat gebeurt er al, wat staat er te gebeuren en wat is jullie rol daarin.

 

  • We zullen jullie bijpraten over de windverkenning en de ontwikkeling van grootschalige zonneparken zoals in Meerstad-Noord.
  • Ook zullen we het hebben over het concept-beleidskader zonneparken. Hierin staat beschreven waar nieuwe zonneparken kunnen komen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.


Initiatiefnemers uit de gemeente Groningen kunnen zonneparken tot maximaal tien hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties en dus voor jullie. Dit beleidskader ligt tot en met 23 december ter inzage. Tijdens de webinar is er dan ook ruimte om hier vragen over te stellen en om suggesties te doen voor verbetering. Het is dan ook handig om het beleidskader vooraf door te nemen. U vindt het concept-beleidskader hier:  https://gemeente.groningen.nl/zonne-energie

Aanmelden voor de webinar kan hier:
https://energieloket-groningen.nl/activiteiten/webinar-ontwikkelingen-duurzame-zon-en-windenergie-in-de-gemeente-groningen/