Van bollenberm tot zonneweide: Glimmenaren omarmen verduurzaming!

19 mei 2021

Hoe betrek je mensen, gezinnen, buurten en dorpen bij de energietransitie? Dat is een belangrijke vraag waarop Grunneger Power, de groenste energiecoöperatie van Nederland, een antwoord wil vinden. Daarom ondersteunt Grunneger Power bewonersinitiatieven die zich in de verschillende wijken en dorpen in de gemeente Groningen bezighouden met duurzaamheid en vergroening. Neem de Coöperatie Duurzaam Glimmen.

Er samen voor gaan
Glimmen heeft vanwege zijn ligging tussen de bossen en landerijen al een groene uitstraling. De drijvende krachten achter Duurzaam Glimmen zien dat als een mooi uitgangspunt. Karel Post Uiterweer en Frits Sibers zijn bevlogen uitdragers van de noodzaak van een duurzame wereld, te beginnen met een groen Glimmen. “De catastrofe van de opwarming van de aarde dendert op ons af,” zegt Frits, “dus de noodzaak om van de fossiele brandstoffen af te komen zou nu wel duidelijk  moeten zijn.” Karel vult aan: “De urgentie is groot en daarom willen we de hele gemeenschap betrekken. De energietransitie en verduurzaming zien wij ook als een sociaal proces. Doel is een energietransitie voor en door Glimmenaren. Daarbij werken we graag samen met Grunneger Power en de andere noordelijke coöperaties, zodat we van elkaar kunnen leren.”

De Zonneweide Glimmen
De eerste resultaten zijn er. Op initiatief van inwoners van Glimmen is een kleine zonneweide gerealiseerd op een stukje grond bij de spoorwegovergang aan de Zuidlaarderweg. Deze Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen is een samenwerking met Duurzaam Haren. Alle 4.320 panelen zijn in handen van de leden van de coöperatie, inwoners van Glimmen en omgeving, inclusief het dorpshuis en de school. “Het is een mooi voorbeeld van wat je samen kunt bereiken,” vertelt Frits. “Het technische deel van de zonneweide is nu klaar en de eerste zonnestroom wordt geleverd. Daarnaast werken we aan een andere belangrijke pijler onder het project, het versterken van de biodiversiteit ter plaatse. Er zijn door de leden van de coöperatie verschillende zaadmengsels met inheemse planten gezaaid zodat er bloemrijke en bij-vriendelijke graslanden en oevervegetaties ontstaan. Op de wal langs de Zuidlaarderweg wordt een bio-divers dorpsbosje geplant met rijk bloeiende bomen en struiken. Dit bosje onttrekt de zonneweide aan het zicht.”

Duurzamer en goedkoper
Naast de productie van zonnestroom bevordert Duurzaam Glimmen het beperken van energieverbruik. “Want wat je niet gebruikt, hoef je natuurlijk ook niet op te wekken,” zegt Karel. “Een paar dorpsbewoners zijn zeer deskundig op gebied van isolatie, besparing en het energie-neutraal maken van woningen. Alle inwoners van Glimmen kunnen een afspraak met deze energiecoaches maken. De energiecoach komt langs met een warmtecamera en er is een keukentafelgesprek. Dat alles leidt tot een energie- en duurzaamheidsadvies op maat. Vaak blijken met kleine ingrepen grote besparingen op energieverbruik en dus op kosten mogelijk. Dat mes snijdt aan twee kanten!”

Naast Karel en Frits zitten nog 5 andere Glimmenaren in de werkgroep Duurzaam Glimmen. Bij het bedenken van nieuwe projecten, houden ze steeds concrete doelen voor ogen. Frits: “Natuurlijk hopen wij dat we binnenkort minder geremd worden door de Corona-beperkingen. We willen dan weer aan de slag met het opzetten van de volgende isolatiecampagne. Daarnaast met het stimuleren van het ecologisch beheer van bermen, het poten van bollen, het inzaaien van zaadmengsels met inheemse planten en het herstellen en verrijken van onze houtwallen. Het werken aan de energietransitie en aan het versterken van de biodiversiteit zien wij als twee kanten van dezelfde medaille. Ook staat er een duurzaamheidsmarkt met duurzame producten en informatiestands op de planning. Er is nog veel te doen om ons mooie dorp groener en duurzamer te maken!”

 

Wil je ook meehelpen? Of ben je benieuwd naar de activiteiten van Duurzaam Glimmen? Kijk eens op www.duurzaamglimmen.nl of stuur een mail naar info@duurzaamglimmen.nl

Woon je niet in Glimmen? Geen nood, in een heleboel andere wijken en dorpen in de gemeente Groningen zijn soortgelijke initiatieven. Je vindt ze op www.grunnegerpower.nl/actieve-buurten

Info over het Energieloket Groningen is hier te vinden: www.energieloket-groningen.nl