1 July 2020

Verdiepend onderzoek Windverkenning

In oktober 2019 zijn wij samen met de gemeente Groningen en de Natuur- en Milieufederatie gestart met de “Verkenning Windplatform”. Onder deze noemer verkennen we de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Gezamenlijk met de betrokkenen beantwoorden we de vraag: onder welke voorwaarden is windenergie in de gemeente Groningen haalbaar? We updaten graag over de voortgang van deze verkenning.
Inmiddels heeft de raadscommissie de raadsbrief Windverkenning besproken. De raadscommissie stemde in met de voorgestelde lijn van het college van B&W om verdiepend onderzoek te gaan doen. De commissie heeft de brief niet geagendeerd voor bespreking in de gemeenteraad.
Dit betekent dat er de komende maanden uitvoeriger onderzoek komt naar:

  • De ecologie. In beide gebieden zijn waardevolle (beschermde) soorten naar voren gekomen waar windturbines mogelijk een negatief effect op kunnen hebben.
  • De turbulentie. Om gerichter te onderzoeken of windmolens bij Westpoort hoger dan 135 meter inderdaad qua turbulentie invloed hebben op het vliegverkeer van vliegveld Eelde.
  • De voorwaarden en koppelkansen. Daarbij gaat het om voorwaarden over bijvoorbeeld eigenaarschap die we in de verkenning hebben opgehaald. Die moeten we samen met jullie verder onderzoeken en uitwerken. Dat geldt ook voor de koppelkansen.

Het onderzoek loopt door tot eind 2020. Daarna is het aan de gemeenteraad om te besluiten over wel of niet doorgaan. Besluit de gemeenteraad positief, dan gaan we de vergunningsfase in met allerlei andere noodzakelijke onderzoeken. Het duurt ook dan nog diverse jaren voordat de molens er eventueel komen te staan.

De rol van Grunneger Power in deze verkenning is om samen de juiste informatie boven tafel te krijgen. Meer weten over dit proces? Bekijk dan vooral alle informatie op www.windplatformgroningen.nl.

Ook de komende maanden willen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang. Hoe we dit in deze tijd van coronamaatregelen goed kunnen doen, daar gaan we over nadenken. Ook raadplegen we de klankbordgroepen naar de wensen over de inrichting van de komende periode. We blijven u in ieder geval via deze nieuwsbrief en de website www.windplatformgroningen.nl op de hoogte houden.


Share this Post