Verkenning Windplatform afgerond

15 april 2021

Gisteren zijn de resultaten van het Windplatform gepresenteerd aan de leden van de Gemeenteraad. Raadsleden konden vragen stellen, om zo op 28 april tot een weloverwogen keuze te komen of er moet worden doorgegaan met windenergie op de twee aangedragen locaties, namelijk in Westpoort/A7 en Stainkoel’n/Roodehaan. Grunneger Power is één van de drie partners in het Windplatform, en boog zich over de rol van bewoners in de ontwikkeling van windenergie in Groningen. En die mogelijke rol, die is gelukkig fors.

Een intensief participatieproces
De ontwikkeling van windenergie is niet alleen meer iets van overheden of commerciële partijen: windenergie is alleen aanvaardbaar als bewoners en ondernemers uit de omgeving betrokken worden bij de besluitvorming en realisatie. Het betrekken van bewoners op deze wijze, dat is nieuw. Om de voorwaarden voor deze aanvaarding op tafel te krijgen zijn we met het Windplatform twee jaar geleden, een intensief participatieproces gestart. Alles is uit de kast gehaald om alle betrokkenen op elke mogelijke wijze te faciliteren in het participatieproces. De manier waarop het proces is ingericht, en de uitkomsten van de windverkenning zijn te lezen in het gepubliceerde magazine. Grunneger Power zette zich voornamelijk in voor de werkgroep participatie. Uit de sessies met de werkgroep participatie zijn drie belangrijke uitkomsten vastgesteld. Samengevat zijn dit:

  1. Een meerderheid van de omgeving geeft boven alles aan bezwaar te hebben tegen windturbines op deze beide locaties. 
  2. Een groot deel van de omgeving geeft aan besluitvorming van de Raad te willen hebben over of de windturbines er komen, voordat zij mee kunnen en willen denken over voorwaarden voor de plaatsing van windturbines. 
  3. Als er door de Raad tóch wordt besloten dat er windturbines moeten komen, dan heeft de werkgroep hier een aantal standpunten voor opgesteld. Een zeer belangrijk punt is dat bewoners aangeven vanuit de omgeving zelf nauw betrokken te willen zijn bij de het bepalen van de criteria en de invulling van alle financiële regelingen. 

De beurt is aan bewoners
Hoe dan ook: de beurt is nu aan bewoners. Die bewuste keuze is door de Raad gemaakt door de Windverkenning te starten. Als je bewoners vraagt om wat ze voelen, vinden en willen, dan kun je dat niet zomaar naast je neerleggen als de uitkomst ervan je niet bevalt. Dat weet de Raad als geen ander. Vanuit Grunneger Power vinden we, dat de gemeente Groningen een groot compliment verdient voor het starten van de windverkenning. Nog heel veel meer complimenten verdienen de bewoners, die zich constructief zijn blijven inzetten, in hun vrije tijd, binnen dit intensieve participatieproces.

Een nieuwe rol
Vanuit Grunneger Power zeggen wij; wij staan achter de uitkomsten van het participatieproces. Dit beschouwen wij als een opgestelde zienswijze door en voor bewoners. We constateren ook dat het goed is dat de verkenning is afgerond, omdat we ons nu allemaal bevinden in een fase waarin bewoners en de Raad moeten kiezen voordat we de volgende stappen kunnen zetten. Sterker nog; bewoners vragen expliciet om deze besluitvorming als voorwaarde om eventueel verder mee te denken en doen, en te gaan ontwikkelen. Veel bewoners hebben aangegeven bang te zijn dat meedenken over windmolens ook betekent dat ze instemmen met de windmolens. Waar dit proces over gaat, is dat het bewoners ook in staat stelt om een nieuwe rol te pakken in een speelveld, waarin zij als gelijkwaardige gesprekspartner betrokken worden in zowel besluitvorming al realisatie. Ongeacht de uitkomst van het Raadsbesluit.

 

Het nieuwe speelveld, de beurt is aan bewoners


Geen keuze is makkelijk
We zijn dan ook tevreden over het zorgvuldig doorlopen participatieproces. Het was niet altijd zonder belemmeringen maar dat mag je ook verwachten bij een spannend onderwerp als windenergie. Wij vragen de Raad met klem om dit zorgvuldig doorlopen participatietraject en de uitkomsten ervan die voor en door bewoners zijn geformuleerd de waarde te geven die het verdient. Het proces en de uitkomsten daarvan, die zijn beschreven in het magazine. Maar, daar begint het feitelijk pas. Datgene wat we hebben geconstateerd en opgeschreven, daar kun je een besluit over nemen. “Ja” zeggen is geen makkelijke keuze, dat betekent dat je moet vormgeven wat je hebt opgeschreven. “Nee” zeggen is ook geen makkelijke keuze, omdat je daarmee de duurzame energieopgave mogelijk verschuift. Die opgave blijft immers.

We pleiten voor een gelijkwaardige rol voor Groningers
De kracht van uw besluit zal zitten in het ook daadwerkelijk vormgeven. Hoe gaan we de komende weken, maanden en jaren om met de bewoners in dit gebied? Gaan we doen wat we beloofd hebben? Blijven we naar ze luisteren, ook als het moeilijk wordt?
Daarmee pleiten we dus niet per sé voor windmolens in dit zoekgebied, en kun je ook niet a priori tegen zijn. We pleiten wel voor een blijvend gelijkwaardige rol van bewoners in het speelveld. Nu, in deze besluitvorming, en straks, óók in vergelijkbare dossiers. 

Mogelijk vervolg
Indien de gemeenteraad besluit voor de komst van windmolens in Roodehaan, zoals het voorstel nu ligt, dan is de gelijkwaardige rol van bewoners ook de kern van het vervolg. De invulling van zeggenschap en eigenaarschap is een vraag die dan gezamenlijk wordt verkend. Momenteel is er een energiecoöperatie in oprichting die deze rol op zich zou kunnen nemen. Zo’n proces vraagt tijd, en ook kennis. Mochten de windturbines er komen, vragen bewoners bijbehorende professionele begeleiding, zodat zij voldoende de kans krijgen om hun zeggenschap en eigenaarschap helder te krijgen. En, uiteraard behouden zij het recht van bezwaar. 

 


Eerder schreven we vanuit Grunneger Power ook over onze rol in het Windplatform: