27 May 2020

Verkenning Windplatform; samen de juiste informatie op tafel krijgen

In oktober 2019 zijn wij samen met de gemeente Groningen en de Natuur- en Milieufederatie gestart met de “Verkenning Windplatform”. Onder deze noemer verkennen we de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Gezamenlijk met de betrokkenen beantwoorden we de vraag: onder welke voorwaarden is windenergie in de gemeente Groningen haalbaar?

Gepubliceerd rapport
Eind 2019 schreven we al over de verkenning en de verschillende contactmomenten die georganiseerd werden met omwonenden. In de tussentijd waren we te vinden op de bijeenkomsten met bewoners, in de werkgroepen “communicatie en participatie en “rekenen en tekenen” en in de klankbordgroepen. Inmiddels zijn de resultaten van de verkenning tot nu toe gepubliceerd in een definitief rapport. Deze is te vinden op www.windplatformgroningen.nl

Een deugdelijk proces
In de publicatie is te lezen dat onze inzet erop is gericht dat we gezamenlijk terugkijken op een deugdelijk proces. “De energietransitie kan alleen slagen als bewoners het zelf willen. Zo’n ingrijpende transformatie kun je niet van boven opleggen. Zelf kiezen begint met weten waar het over gaat, waarom het nodig is, wat de mogelijkheden zijn. Is het ja-mits, of nee-tenzij? En als we het over lasten en lusten hebben, waarover hebben we het dan precies? Er komt het nodige bij kijken. Informatie is dan cruciaal. Wij helpen de juiste informatie op tafel te krijgen.”, aldus GP-directeur Steven Volkers. 

Verdiepend onderzoek
Binnen de verkenning zijn niet alleen de mogelijke lusten en lasten van bewoners onderzocht. Ook zijn er onderzoeken geweest en gaande naar de technische en ecologische aspecten van windenergie in de zoekgebieden binnen gemeente Groningen.
Het rapport beschrijft daarover onder andere, dat een verdiepend onderzoek nodig is:

 • Er is uitvoeriger ecologisch onderzoek nodig over meerdere seizoenen. In beide gebieden zijn waardevolle (beschermde) soorten naar voren gekomen waar windturbines mogelijk een negatief effect op kunnen hebben.
 • Er is een turbulentie-onderzoek nodig. Om gerichter te onderzoeken of windmolens bij Westpoort hoger dan 135 meter inderdaad qua turbulentie invloed hebben op het vliegverkeer van vliegveld Eelde.
 • De voorwaarden, o.a. over eigenaarschap, die we in de verkenning hebben opgehaald, moeten we samen met betrokkenen verder onderzoeken en uitwerken. Dat geldt ook voor de koppelkansen.

  Vervolg
  Op de website www.windplatformgroningen.nl is te zien, hoe het proces verloopt. Het ecologische onderzoek loopt, bij verdieping, door tot eind 2020. Daarna zou dan een besluit bij de gemeenteraad voor worden gelegd over het wel of niet doorgaan van de plaatsing van windturbines. Besluit de gemeenteraad dan positief, dan gaat de vergunningsfase in met allerlei andere noodzakelijke onderzoeken. Het duurt ook dan nog diverse jaren voordat de molens er eventueel komen te staan.

  Bijpraten gemeenteraad
  Om de gemeenteraad bij te praten, organiseerde het Windplatform twee online bijpraatsessies. De eerste sessie was op 20 mei, en bestond uit presentaties van het Windplatform, o.a. over ecologie, techniek en participatie. De tweede sessie was vanochtend 27 mei, en bestond uit een gesprek met klankbordgroepleden waarvoor van elke groep (Westpoort en Roodehaan) een aantal klankbordleden aanwezig waren. Ook waren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen aanwezig bij deze sessie, om eventuele de over de afgenomen enquêtes te beantwoorden.

  Invloed uitoefenen
  Zoals eerder toegezegd, worden betrokkenen actief gewezen op de mogelijkheden rond inspraak. Hiervan worden zij onder andere per digitale nieuwsbrief van op de hoogte gebracht. Alle reeds gestelde vragen en de antwoorden zijn op te vinden op www.windplatformgroningen.nl. Betrokkenen kunnen de werkgroep bereiken op windplatform@groningen.nl.


Share this Post