Windplatform

Onder de naam ‘Windplatform’ startten Grunneger Power, Natuur en Milieufederatie Groningen en de Gemeente Groningen een verkenning naar het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n.


Onderzoek naar de haalbaarheid van windenergie

Grunneger Power, Natuur en Milieufederatie en Gemeente Groningen zijn medio 2019 een verkenning gestart naar de haalbaarheid van windenergie rondom de stad. Op basis van eerder onderzoek, dat naast technisch onderzoek over de haalbaarheid ook bestaat uit input van Groningers, worden in eerste instantie de mogelijkheden in de gebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n verkend. De uitkomst van de verkenning is de basis voor het advies over windenergie in dit gebied dat wordt gegeven aan de gemeenteraad in Groningen. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in juni 2020 of, en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is in de genoemde gebieden. Dit besluit moet daarna nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Lees meer over het windplatform

Het is belangrijk om te weten dat er nog niets besloten is over de komst van windmolens. Er is ook nog geen projectontwikkelaar in beeld. Dat kan ook niet: om tot besluitvorming te komen is gezamenlijk onderzoek -een verkenning- zowel wenselijk als noodzakelijk. Essentieel voor Grunneger Power is dat deze verkenning samen met de omgeving wordt opgepakt. Samen zetten we ons in voor een open en eerlijk traject. Bewoners en andere betrokkenen zijn daarom uitgenodigd om te laten weten wat ze denken, willen en vinden. Daarom zijn er onder andere persoonlijke gesprekken, inloopspreekuren, enquetes, nieuwsbrieven, werkgroepsessies, mailwisselingen, online informatieavonden, huis-aan-huis-brieven en klankbordgroepen georganiseerd. Op www.windplatformgroningen.nl is meer informatie, de online informatieavond, alle verzonden communicatie en alle beantwoordde gestelde vragen door bewoners te vinden.

Lees hier wat we afgelopen tijd hebben geschreven over het Windplatform.


Waarom wind?

Met alleen zon komen we er niet. Als we van het gas af willen, dan moéten we andere vormen van energiewinning gaan verkennen. Windenergie is wat ons betreft een belangrijke bron van duurzame energie en noodzakelijk in de transitie naar een energie-neutrale stad. Wind vult zon goed aan. Wind waait ook ’s nachts en in windstille periodes is er vaak zon. Windmolens leveren duurzame energie tegen een acceptabele prijs, waarbij de omringende grond nog andere functies kan vervullen. Ze leveren bovendien maximaal energie op de momenten dat die het meest nodig is: in koude en donkere periodes.

Waarom in Groningen?

Juist in Groningen is de verkenning naar windenergie relevant. Na alles wat we hier hebben meegemaakt met de gaswinning is één ding duidelijk geworden: het moet anders! We gaan daarom samen met de omgeving verkennen wat de alternatieven zijn.


Hoe staat GP tegenover windenergie?

GP is niet voor, of tegen windmolens. Als grootste energiecoöperatie van Noord-Nederland zetten wij ons in voor de realisatie van duurzame energieprojecten waarbij Groningers zelf eigenaar zijn. Het belang van de omgeving (omwonenden én biodiversiteit) staat voorop. Voor GP is het essentieel dat het proces om te komen tot windenergie op een open, transparante en gelijkwaardige manier wordt vormgegeven. We praten namelijk over onze eigen achtertuin. We zien deze verkenning als kans om met elkaar te ontdekken wat we willen en hoe we dat gezamenlijk gaan organiseren. We begrijpen bijvoorbeeld dat windenergie niet altijd positieve emoties oproept. En toch roept de noodzaak om te verduurzamen. Samen kijken we daarom naar wat wél kan.

De rol van Grunneger Power

Als grootste energiecoöperatie van Noord-Nederland zetten wij ons in voor de realisatie van duurzame energieprojecten waarbij Groningers zelf eigenaar zijn. Het belang van de omgeving (omwonenden én biodiversiteit) staat voorop. Voor GP is het essentieel dat het proces om te komen tot windenergie op een open, transparante en gelijkwaardige manier wordt vormgegeven. Wij staan voor energie-autonomie, waarin burgers weer regie krijgen over eigen energie. We zien deze verkenning als kans om met elkaar te ontdekken wat we willen en hoe we dat gezamenlijk gaan organiseren. GP wil haar leden niet alleen consument laten zijn, maar ook producent: actieve burgers, die zelf meedoen en zelf energie besparen en helpen opwekken.

Lees het Standpunt Grootschalige Windenergie van GP

Deel dit project

Voor een groter succes kun je dit project delen op Twitter of Facebook,
laat zien dat je betrokken bent!