Zonnepark Meerdorpen – Duurzaamheid op z’n Grunneger Powers!

29 juni 2021

Duurzaamheid en energietransitie zijn abstracte begrippen voor veel Nederlanders. De manier waarop grote energieprojecten in het nieuws komen, draagt bovendien niet bij aan het omarmen van het streven naar een groenere en schonere samenleving. Enorme zonneparken en gigantische windmolen-opstellingen, vaak in handen van grote buitenlandse investeringsmaatschappijen, zijn niet het juiste antwoord op de noodzaak Nederlanders bewust te laten worden van het nut van vergroening en duurzame energie. Wat dan wel het goede antwoord kan zijn? Zonnepark Meerdorpen, bijvoorbeeld. Duurzaamheid met de menselijke maat!

Gewone Grunnegers

Zonnepark Meerdorpen is een coöperatief zonnepark met ruim tweeduizend zonnepanelen vlakbij Roodehaan aan de oostkant van de stad Groningen. Het wordt omringd door andere zonneparken, maar Zonnepark Meerdorpen is fundamenteel anders. De eigenaar van dit park is niet een of ander ver-van-mijn-bed-bedrijf, maar dit park kent een heleboel eigenaars: allemaal gewone Grunnegers! Energiecoöperatie Grunneger Power is de initiatiefnemer van Zonnepark Meerdorpen. Marieke Wiersma is vanuit Grunneger Power nauw betrokken bij de totstandkoming van het project. “Het park is klaar, de panelen liggen er allemaal en wekken volop stroom op. Nu zijn we nog op zoek naar meer Groningers die willen meedoen en die willen gaan voor een groener Groningen!”

Niet rijk, wel groen

“Meerdorpen is het tweede zonnepark dat Grunneger Power heeft ontwikkeld,” legt Marieke uit. “In totaal zijn er voor dit park 3.750 certificaten beschikbaar die elk staan voor het opwekken van 115 kWh per jaar. Als je 35 certificaten hebt, wek je ongeveer evenveel stroom op als een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt. Het instaptarief per certificaat is € 100,-. Dat bedrag hebben we laag gehouden zodat zoveel mogelijk Groningers mee kunnen doen. Je kunt één certificaat kopen, maar ook meer certificaten met een maximum van 100. Op die manier willen we Groningers optimaal betrekken. Eén certificaat levert voor 15 jaar gegarandeerd € 8,- per jaar op. Na 15 jaar is dat € 120,-. Rijk worden moet je dus niet als doelstelling hebben, maar wel een groen Grunn!”

Belang van betrokkenheid

Het verschil tussen Zonnepark Meerdorpen en de omliggende commerciële parken is illustratief voor de omslag die de afgelopen jaren plaatsvindt in de aanpak van verduurzaming en energietransitie. Marieke vertelt daarover: “De huidige energietransitie van fossiele brandstoffen naar schone energie is heel zichtbaar voor de mensen en heeft dus ook veel impact. Grote projecten van zonne- of windenergie veranderen de vertrouwde omgeving van mensen. Men heeft het gevoel daarop geen vat te hebben; het is ze overkomen. Die manier van werken kent vanwege de grootschaligheid financiële voordelen, maar gaat voorbij aan het allerbelangrijkste van energietransitie: dat de mensen aan boord zijn.”

Ook vanuit de overheid is deze structuurfout inmiddels ingezien. Wet- en regelgeving is veranderd zodat nu de nadruk ligt op ‘meedoen’. “Bij nieuwe projecten is het van belang dat ze op een nette en verantwoorde manier worden ingepast in het landschap en participatie van burgers is een vereiste geworden,” zegt Marieke. “Dat maakt het voor grote ontwikkelaars moeilijker om zonneparken te realiseren, maar voor Grunneger Power, vanwege de sociale en coöperatieve inslag, juist relevanter.”

Participatie, inspraak en eerlijkheid

Met het nieuwe overheidsbeleid wordt de werkwijze die Grunneger Power al jaren hanteert, de standaard voor de hele branche. “Eerder hobbelden wij er wat achteraan met onze ideeën over participatie, inspraak en eerlijke verduurzaming. Dat is nu gelukkig verleden tijd. Waar mensen in de afgelopen tien jaar soms overvallen zijn door ingrijpende en beeldbepalende projecten door grote commerciële partijen, geldt vanaf nu de menselijke maat. Zo werken we samen aan een schone wereld, te beginnen met een groen en duurzaam Groningen. Dat proces gaat met kleine stapjes, maar in elk geval wel met eerlijke stapjes!”

Wil je meer weten? Ook groen doen? Of bedenken of je wilt deelnemen in Zonnepark Meerdorpen? Kijk op www.zonneparkmeerdorpen.nl